Overheidsplannen scheppen meer ruimte voor filantropie

“Een stap in de goede richting”. Zo omschrijft Steven van Eijck, voorzitter van de Stichting Samenwerkende Brancheorganisaties Filantropie (SBF), de kabinetsplannen voor de nieuwe Geefwet. “Nu de overheid zich terugtrekt uit allerlei terreinen komt de filantropie nog nadrukkelijker in beeld”.

Zo komt er in de Geefwet meer ruimte voor commerciële activiteiten van Algemeen Nut beogende Instellingen (ANBI’s). Een langgekoesterde wens die voordelig is voor bijvoorbeeld een museumwinkel of een theatercafé.

Daarnaast wordt het (cultureel) ondernemerschap bevorderd door het verruimen van fiscale faciliteiten. Een voorbeeld daarvan is het aanpassen van de giftenaftrek in de vennootschapsbelasting (Vpb). De huidige drempel van 227 euro vervalt en de aftrek wordt mogelijk tot 50% van de winst, tot een maximum van 100.000 euro. Ook komt er een verruiming van de vrijstelling voor stichtingen en verenigingen in de Vpb. Hierbij wordt de winstgrens verhoogd van 7.500 euro naar 15.000 euro per jaar en wordt het maximum verdubbeld naar 75.000 euro over vijf jaar. Maatregelen die het schenken aan goede doelen aantrekkelijker maken.

De SBF is ook blij met de aangekondigde codificatie van de aftrek van de vrijwilligersvergoeding. Hierdoor wordt het voor de vele collectanten in de sector, maar ook alle andere vrijwilligers, duidelijker wanneer ze voor een vergoeding in aanmerking komen.

“Er is goed overleg geweest met het kabinet over de uitgangspunten van de Geefwet”, zegt Steven van Eijck. “Ik blijf wel kritisch over de plannen van het kabinet om de kansspelmarkt te liberaliseren. Wij vrezen immers dat hierdoor de goededoelenloterijen minder inkomsten krijgen en daardoor minder kunnen afdragen aan de goede doelen”.

Plaats een reactie