Overheid moet sneller ingrijpen bij kindermishandeling

De overheid moet sneller ingrijpen als ouders niet in staat zijn de veiligheid van hun kind te waarborgen, vooral als het om baby’s en jonge kinderen gaat. Dat schrijven staatssecretaris Teeven van Veiligheid en Justitie en staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in een reactie op onlangs verschenen rapporten van de Inspectie Jeudgzorg (IJZ) en de Onderzoeksraad voor Veiligheid over gevallen van fatale of bijna fatale kindermishandeling die naar de Tweede Kamer zijn verstuurd.

De bewindspersonen zien de conclusies en aanbevelingen uit de rapporten als een belangrijke aansporing om knelpunten in het kindveiligheidsstelsel verder aan te pakken, voor zover deze niet al in gang zijn gezet. Het is immers de taak van de overheid kinderen veiligheid te bieden wanneer ouders dat niet of niet toereikend doen. Daarnaast dient het kabinet ervoor te zorgen dat de professionals in het veld zodanig toegerust zijn dat zij slagvaardig hun werk kunnen doen en zich optimaal gesteund voelen bij de vaak lastige dilemma’s waarvoor zij staan. Teeven en Veldhuijzen van Zanten hebben daarbij oog voor de soms zware omstandigheden waaronder de professionals hun werk moeten verrichten. Dit kabinet tolereert geen agressie en geweld tegen mensen die een publieke taak uitoefenen.

Beide bewindslieden zetten de komende maanden in overleg met de relevante partijen uit het veld verdere stappen om zo effectief mogelijk op te kunnen treden bij het voorkomen, signaleren, stoppen en beperken van schade van kindermishandeling.

Plaats een reactie