Overheid kan nu medicijnen kopen tegen ebola

Minister Edith Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft de ontheffing voor het RIVM gewijzigd voor het bezit van niet-toegelaten geneesmiddelen. Dat maakt ook de weg vrij medicijnen aan te kopen tegen ebola. De wijziging gaat in op dinsdag 16 september 2014.

Niet-toegelaten geneesmiddelen
Het RIVM heeft al langer een ontheffing om niet-toegelaten geneesmiddelen op voorraad te hebben. Dat komt voort uit haar taak ziekten te bestrijden die de publieke gezondheid kunnen bedreigen. Bijvoorbeeld bij een uitbraak van besmettelijke ziekten of een incident met radioactieve stoffen.

Het gaat veelal om schaarse middelen waardoor soms moet worden uitgeweken naar een alternatief middel. In de huidige ontheffing staat bij een middel vaak specifiek de naam van een fabrikant en dat blokkeert de weg om een ander middel in te kopen met dezelfde stoffen. De wijziging wordt nu dus algemener gesteld op categorieën van stoffen of middelen. Middelen tegen ebola vallen dan onder ‘antivirale middelen’.

Deze wijziging zat er al aan te komen maar is nu versneld in procedure gebracht in verband met de uitbraak van ebola in West-Afrika en de terugkeer van twee artsen uit Sierra Leone die mogelijk besmet zijn.

Plaats een reactie