“Overheden moeten zorgen dat de veehouderij niet verder groeit”

De aangekondigde bouwstop voor stallen in Noord-Brabant heeft geleid tot extra veel vergunningaanvragen, laat de provincie woensdag 2 oktober 2013 weten. Zo proberen boeren met uitbreidingsplannen de bouwstop, die geldt tot er de strengere regels in maart volgend jaar van kracht zijn, te ontlopen.

Milieudefensie stelt in een reactie dat bestuurders van provincies waar de intensieve vee-industrie voor problemen zorgt, zoals in Noord-Brabant, juist nu de groei van de veehouderij definitief een halt toe moeten roepen.

“Overheden moeten zorgen dat de veehouderij niet verder groeit. Nu zien we dat tijdelijke bouwstoppen en uitblijvende maatregelen alleen maar leiden tot versnelling van uitbreiding en schaalvergoting in de veehouderij,” aldus Jacomijn Pluimers, campagneleider duurzaam voedsel van Milieudefensie. “Het stelsel van dierrechten, dat een grens stelt aan hoeveel dieren er gehouden mogen worden in Nederland, staat op de tocht. Juist nu moeten provinciebestuurders de groei van de veehouderij stoppen om overbemesting, risico’s voor de volksgezondheid en het oprukken van megastallen tegen te gaan.”

Maandag 1 oktober 2013 stemde de Tweede Kamer in met een mestverwerkingsplicht, dit kan leiden tot het afschaffen van dierrechten. Omdat in 2015 de melkquota ook worden afgeschaft betekent dat dat er veel ruimte komt voor verdere intensivering van de veehouderij.

Pluimers: “Als we de problemen in Brabant en andere agrarische gebieden willen aanpakken, moet we minder dieren gaan houden, niet meer.”

Plaats een reactie