Overgewicht, slaapgebrek en stress reden tot zorg

Onderzoek van Philips toont aan dat het algemene gevoel van gezondheid en welzijn in Nederland hoog ligt: 67% van de ondervraagden van 18 jaar en ouder voelt zich goed tot zeer goed. Wanneer een extra analyse het gevoel van gezondheid en welzijn en het toegekende belang op dezelfde aspecten weegt, dan komt de Philips index op 59% uit.

Onze leefomgeving en relaties met familie en vrienden stemmen tot tevredenheid; overgewicht, slaapgebrek en stress zijn de grootste punten van zorg. De ondervraagden noemden fysieke gezondheid (98%), mentale gesteldheid (98%), leefomgeving (95%) en relaties met familie en vrienden (94%) als belangrijkste factoren voor hun gevoel van gezondheid en welzijn.

Resulaten
– Ruim helft Nederlanders (51%) vindt zichzelf te zwaar
– 1 op de 3 Nederlanders (33%) krijgt te weinig slaap
– 3 op de 5 Nederlanders (62%) ervaart stress

Wereldwijd onderzoek
De Philips Index is begin dit jaar gelanceerd in de Verenigde Staten door het Philips Center for health and well-being. Het Center brengt expertise van binnen en buiten Philips bij elkaar om nieuwe, zinvolle oplossingen te vinden, die gezondheid en welzijn van mensen kunnen verbeteren. Het onderzoek wordt op dit moment wereldwijd uitgerold en loopt momenteel in 23 landen.

Nederlander te dik en beweegt te weinig
Katy Hartley, Director van het Philips Center for health and well-being: “De Philips Index laat zien dat Nederlanders optimistisch zijn en zij zich over het algemeen gezond en prettig voelen. Toch zien we ook een aantal problemen. Dagelijks zijn overgewicht, stress en slaapgebrek belangrijke storende factoren. Bijna de helft van de Nederlanders beweegt te weinig en weet dat.”

“We zien een aantal bijzonder interessante uitkomsten in het onderzoek, uitkomsten die aangeven dat de focus van Philips op ‘health en well-being’ een goede keuze is,” aldus Harry Hendriks, directievoorzitter Philips Benelux. “Het vertrouwen in technologische op-lossingen en de opvallende rol van internet in relatie tot gezondheid geven duidelijk aan dat preventie en zorg op afstand (home healthcare) een toekomst heeft. Niet in de laatste plaats omdat onze Hollandse nuchterheid ‘ach, het waait wel over’ ons bij de dokter vandaan houdt, een opvallend resultaat in vergelijking met bijvoorbeeld de uitkomsten in Noord-Amerika en Engeland. Bovendien verwachten we flink oud te worden en weten we dat we onze gezondheid voor een groot deel in eigen hand hebben. Maar die kennis vervolgens omzetten in actie, door bijvoorbeeld meer te gaan bewegen, dat blijven we lastig vinden. Zinvolle technologische oplossingen kunnen mensen helpen om die stap wél te gaan zetten.”

Meeste zorg om overgewicht
De helft van de Nederlanders (51%) vindt zichzelf te zwaar. Dit percentage komt over-een met de CBS statistieken die op basis van BMI aangeven dat 47,2% van de Nederlanders overgewicht heeft (CBS, 2010). Ongeveer een derde van de ondervraagden noemt overgewicht als belangrijkste bedreiging voor zijn of haar gezondheid in de komende vijf jaar. Opvallend is dat gewrichtspijn/artritis (2de plaats) en een verminderd gezichtsvermogen (3de plaats) als belangrijkere bedreigingen van de gezondheid worden gezien dan kanker (8e plaats) en een hartinfarct (10e plaats). We weten dat we moeten afvallen: 42% van de ondervraagden wil meer dan vijf kilo gewicht verliezen en 14% zelfs meer dan zestien kilo. Ook weten we hoe we dat het beste kunnen doen: meer bewegen, minder snoepen en minder vet/calorierijk voedsel eten, zijn de meest genoemde remedies tegen overgewicht. Toch zegt bijna de helft van de Neder-landers (45%) minder vaak te bewegen dan hij of zij zou moeten doen.

Vrouwen stressgevoeliger dan mannen
Een ruime meerderheid van de Nederlanders (62%) ervaart enige mate van stress. 24% van de ondervraagden geeft aan dat stress voornamelijk werkgerelateerd is. Een opvallende tweede stressfactor zijn de kosten van de gezondheidszorg, genoemd door 21% van de ondervraagden. Vrouwen (71%) hebben aanmerkelijk vaker last van stress dan mannen (53%).

Stress en snurken houden vrouwen wakker
Eén op de drie Nederlanders (33%) krijgt ’s nachts onvoldoende slaap. Als oorzaken voor de slechte nachtrust worden genoemd: te laat naar bed en weer vroeg op (44%); algemeen slecht slapen (34%); zorgen en stress (30%). Dit laatste speelt vooral bij één op de drie vrouwen: snurkende mannen zijn de oorzaak van één op de vijf door vrouwen doorwaakte nachten. De ondervraagden geven aan dat slaapgebrek vooral invloed heeft op hun eigen fysieke en mentale gezondheid (32%).

Internet achterhaalt de dokter als informatiebron
Hoewel 89% van de Nederlanders vindt dat zij hun gezondheid grotendeels in eigen hand hebben, gaan de meeste Nederlanders zelden tot nooit naar de dokter voor een algemene controle. Slechts drie op de tien ondervraagden bezoekt hiervoor één keer per jaar de huisarts. Zelfs bij duidelijke gezondheidsklachten gaat 46% van de Nederlanders niet naar de dokter. Op ons gebit zijn we een stuk zuiniger: vier op de vijf Nederlanders gaat minimaal één keer per jaar naar de tandarts voor controle of reiniging. De dokter en het internet gaan inmiddels vrijwel nek aan nek als eerste bron van informatie over onze gezondheid: 39% zoekt informatie in eerste instantie bij de dokter, 38% op het internet.

Nederlanders laconieker dan Belgen
Meer dan de helft van de Belgen (54%) ziet nog altijd de dokter als eerste bron voor medische en gezondheidsinformatie. Slechts één op de vijf Belgen raadpleegt het inter-net als eerste informatiebron. Ook volgt 64% van onze zuiderburen trouw het advies van de dokter op (64%). Voor Nederlanders is het daarentegen helemaal niet vanzelfsprekend om het advies van de dokter op te volgen; slechts één op twee geeft gehoor aan doktersadvies.

Over de Philips Index
De Philips Index is een algemene maatstaf die per land het gevoel van gezondheid en welzijn aangeeft, gebaseerd op in totaal 17 verschillende parameters. Het onderzoek wordt op dit moment wereldwijd uitgerold en loopt momenteel in 23 landen.

De Philips Index is gebaseerd op een netto steekproef van 1.011 Nederlanders van 18 jaar en ouder. De groep is gewogen naar Nederlandse proporties voor leeftijd, geslacht en geografische kenmerken en zodoende op deze criteria representatief voor de Neder-landse bevolking. Het onderzoek is uitgevoerd door marktonderzoekbureau GfK en is afgenomen in de periode van 10 tot en met 24 mei 2010.

Over het Philips Center for health and well-being
De Philips Index is het initiatief van het recent opgerichte Philips Center for health and well-being. Het Philips Center for health & well-being brengt expertise van binnen en bui-ten Philips bij elkaar om nieuwe, zinvolle oplossingen te vinden, die gezondheid en welzijn van mensen kunnen verbeteren.

Meer informatie over het Philips Center for health & well-being vindt u op www.philips-thecenter.org.

Plaats een reactie