Overgewicht te lijf met behulp van groepstraining, sms en online bewegingsmeter

Collectief verzekerden van Univé-VGZ-IZA-Trias krijgen de kans om aan hun overgewicht te werken met behulp van onder meer een internetforum, groepstrainingen, een sms-dienst en een bewegingsmeter. Voor het pilotproject Gericht op Gewicht werkt Univé-VGZ-IZA-Trias samen met de Nederlandse Obesitas Kliniek. Het project is bedoeld voor mensen met een BMI van 30 tot 35, in de leeftijd van 18 tot en met 45 jaar.

Ruim 47 procent van de Nederlanders heeft overgewicht: een BMI (Body Mass Index) van meer dan 25. Bij 11 procent van de bevolking is sprake van obesitas (BMI > 30). Overgewicht kan ernstige gevolgen hebben voor de gezondheid: het leidt vaak tot diabetes en ook hebben mensen met overgewicht een groter risico op hart- en vaatziekten. Vergeleken met mensen met een gezond gewicht, ligt het arbeidsverzuim onder mensen met overgewicht significant hoger.

De meeste overgewichtprogramma’s zijn gericht op mensen met een BMI van boven de 35, maar de pilot Gericht op Gewicht is juist specifiek bedoeld voor mensen met een BMI van 30 tot 35. Bij deze mensen heeft het overgewicht meestal nog geen ingrijpende gevolgen voor het dagelijks leven. ‘Gericht op Gewicht stimuleert mensen om zelf hun gedrag aan te pakken, zodat een gezondere levensstijl op den duur vanzelfsprekend wordt’, aldus Lidy Hartemink, directeur Gezondheidszorg van Univé-VGZ-IZA-Trias.

Gericht op gewicht bestaat uit drie onderdelen: een intakegesprek, een fysiek behandelprogramma van een jaar bij de Nederlandse Obesitas Kliniek waarbij deelnemers tien sessies in de kliniek volgen, en een multimediaal behandelprogramma van twee jaar. Dit laatste bestaat uit een internetportaal waar deelnemers en begeleiders contact hebben, e-coaching via sms en telefoon, en een activiteitenmeter die de bewegingen van de deelnemers meet en automatisch via internet verstuurt naar de begeleiders. Elke deelnemer wordt begeleid door een arts, psycholoog, fysiotherapeuten, diëtist en zorgcoördinator.

De pilot Gericht op Gewicht is in eerste instantie beschikbaar voor werknemers van bedrijven met een bedrijfszorgpakket bij Univé-VGZ-IZA-Trias. Afhankelijk van de resultaten, overweegt Univé-VGZ-IZA-Trias om in een later stadium Gericht op Gewicht aan te bieden aan al haar verzekerden.

Univé-VGZ-IZA-Trias neemt het grootste deel van de kosten voor zijn rekening. De deelnemer zelf betaalt een bijdrage van 65 euro voor de activiteitenmeter. De deelnemer kan een bonus van124 euro verdienen als hij of zij binnen een jaar het overgewicht met een kwart terugdringt.

Plaats een reactie