‘Overgangsregeling ziekenhuizen niet aanpassen’

De overgangsperiode van ziekenhuizen naar volledige prestatiebekostiging moet niet worden verlengd. Dat stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) in een tussentijdse evaluatie van het overgangsmodel in de ziekenhuiszorg, op verzoek van de minister van Volksgezondheid. Ziekenhuizen kunnen in 2012 en 2013 compensatie krijgen voor negatieve gevolgen van de overgang naar prestatiebekostiging.

Verschillende brancheorganisaties hebben voorgesteld om het overgangsmodel aan te passen. De NZa adviseert de minister om dat niet te doen. De periode waarin twee bekostigingssystemen in de ziekenhuiszorg naast elkaar bestaan moet niet te lang duren.

Daarnaast blijken ziekenhuizen en verzekeraars steeds vaker voor nieuwe contractvormen te kiezen, waarin zij afspraken maken over een totaalbedrag voor de zorg in het contractjaar. Daarmee kunnen zij de gevolgen van de overgang naar prestatiebekostiging onderling opvangen. Tenslotte stelt de NZa dat de voordelen van een aanpassing van het model niet opwegen tegen de nadelen, zoals onzekerheid over de regels terwijl de contractering voor 2013 al begonnen is.

De NZa ziet, net als brancheorganisaties van ziekenhuizen en verzekeraars, ook risico’s bij het gebruik van het overgangsmodel. Doordat partijen in toenemende mate afspraken maken over een lumpsum of een plafond voor de zorg, zijn de prijzen van individuele behandelingstrajecten minder van belang. Hierdoor kunnen partijen voor bepaalde behandelingstrajecten strategische prijzen afspreken, zodat zij een hoger compensatiebedrag krijgen.

De NZa heeft er in overleg met brancheorganisaties op gewezen dat zulke afspraken ingaan tegen het Hoofdlijnenakkoord dat zij vorig jaar met de minister hebben afgesloten. Daarin hebben ze afgesproken dat de kosten van zorg met niet meer dan 2,5% zullen stijgen. ZN heeft daarop inmiddels een eigen onderzoek aangekondigd.

De NZa gaat de komende tijd na wat voor afspraken verzekeraars en ziekenhuizen in het kader van de contractering hebben gemaakt.

Tot dit jaar kregen ziekenhuizen nog jaarlijks een budget. Onder prestatiebekostiging worden zij per behandelingstraject betaald. In 2012 wordt de omzet die ziekenhuizen via prestatiebekostiging realiseren, vergeleken met de fictieve omzet die zij zouden behalen op basis van een budget. Ziekenhuizen die op basis van een budget meer omzet zouden behalen dan onder prestatiebekostiging, krijgen in 2012 95% van de inkomsten uit het budget gegarandeerd. In 2013 geldt die garantie nog voor 70% van de inkomsten.

Plaats een reactie