Overgangsklacht kan ook hartklacht zijn

Symptomen van hart- en vaatziekten en overgangsklachten bij vrouwen worden vaak verward. Dit is zorgelijk, omdat de kans hart- en vaatziekten te krijgen voor vrouwen na de overgang 36% groter is dan ervoor. Toch weet maar 40% van de Nederlanders dit, blijkt uit onderzoek van TNS NIPO, in opdracht van de Hartstichting.

Met de campagne ‘We hebben je hart nodig’ pleit de Hartstichting voor meer aandacht voor en meer wetenschappelijk onderzoek naar hart- en vaatziekten bij vrouwen. Een op de drie vrouwen overlijdt aan een hart- of vaatziekte, zoals een hartinfarct of beroerte. Hart – en vaatziekten zijn daarmee doodsoorzaak nummer één bij vrouwen.

Hartklachten bij vrouwen niet altijd herkend
Na de overgang hebben vrouwen vaker een hoge bloeddruk en een hoog cholesterol. Een gezonde leefstijl wordt hierdoor na de overgang nog belangrijker. Hartklachten zijn vaak moeilijk te onderscheiden en kunnen op typische overgangsklachten lijken. Hartklachten zijn abnormale moeheid, zweten, kortademigheid, misselijkheid en slecht slapen. Dr. Angela Maas, cardioloog van de Isala Klinieken in Zwolle: “Veel vrouwen die deze klachten ervaren, gaan niet naar de huisarts. Het gevolg is dat deze vrouwen te laat en onvoldoende behandeld worden en dat onnodig veel vrouwen aan de gevolgen van een hartinfarct of beroerte overlijden. En dat terwijl de herstelkansen van vrouwen, mits goed behandeld, net zo groot zijn als die van mannen.”

Onderzoek naar hart- en vaatziekten bij vrouwen hard nodig
Hoewel er meer vrouwen (57 per dag) dan mannen (51 per dag) overlijden aan hart- en vaatziekten, ligt de focus van wetenschappelijk onderzoek tot nu toe vooral op mannelijke patiënten. Het gemiddelde percentage onderzoeken waaraan vrouwen deelnamen sinds 2006 is slechts 30% (bron: EuroHeart). De kennis die voortkomt uit onderzoek bij mannen kan niet één op één worden toegepast op vrouwen. Om vrouwen in de toekomst dezelfde zorg te kunnen bieden als mannen, is er daarom meer onderzoek nodig naar de verschillen tussen mannen en vrouwen op het gebied van hart- en vaatziekten.

Spreekuur op Facebook
Op dinsdag 10 mei 2011 beantwoorden twee cardiologen vragen over hart- en vaatziekten op de Facebookpagina wehebbenjehartnodig van de Hartstichting. Dit doen de cardiologen om aandacht te vragen voor vrouwen en hart- en vaatziekten. Tussen 11:00 uur en 15:00 uur kunnen vrouwen én mannen rechtstreeks vragen stellen aan dr. Yolande Appelman en dr. Janneke Wittekoek.

Plaats een reactie