Overgangregeling voor domperidon en dextromethorfan

Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) heeft besloten domperidon en dextromethorfan bevattende geneesmiddelen voortaan in de categorie Uitsluitend Apotheek (UA) in te delen. Dit betekent dat deze producten zonder recept uitsluitend in een apotheek ter hand mogen worden gesteld.

Domperidon is een middel dat misselijkheid en braken tegengaat, dextromethorfan is een hoestprikkelremmend middel.

Met de inwerkingtreding van de herziene Geneesmiddelenwet per 1 juli 2007 is een nieuwe onderverdeling van geneesmiddelen geïntroduceerd. Zelfzorggeneesmiddelen vallen in de categorie Uitsluitend Apotheek (UA); Uitsluitend Apotheek of Drogist (UAD) en/of Algemene Verkoop (AV).

Het CBG is belast met het vaststellen van de indeling van geneesmiddelen en maakt deze indeling in categorieën op basis van een afweging van het volksgezondheidsrisico. Het College heeft besloten om de afleverstatus van domperidon en dextromethorfan bevattende geneesmiddelen te wijzigen van UAD naar UA.

Op 25 augustus jl. is tussen de IGZ en het CBG overeengekomen dat fabrikanten, groothandel, apotheken en drogisten maximaal zes maanden de tijd wordt gegund om de status van domperidon en dextromethorfan bevattende middelen aan te passen.

Uiterlijk 1 maart 2009 mogen geen geneesmiddelen met domperidon en dextromethorfan bij de drogist worden verkocht en dienen alle verpakkingen aangepast te zijn aan de nieuwe afleverstatus.

Plaats een reactie