Overeenkomst nieuwbouw ziekenhuis Heerhugowaard getekend

Het Medisch Centrum Alkmaar (MCA) heeft in maart 2011 als vestigingsplek voor zijn nieuwbouw gekozen voor de zuidpunt van kantorenpark Beveland in Heerhugowaard (Westpoort). De afgelopen maanden hebben de gemeente en MCA onderhandeld over de verkoop van de gronden. Met een positief resultaat als gevolg. Burgemeester Han ter Heegde en MCA-bestuursvoorzitter Harry Luik hebben donderdag 14 juli 2011 hun handtekening gezet onder de koop- en samenwerkingsovereenkomst.

Het MCA koopt circa 14 hectare van de gemeente voor de realisatie van een zogeheten Regionaal Topklinisch Interventie Centrum (RTIC). Dat staat geheel in het teken van acute zorg, behandeling, klinische diagnostiek en (kort) verblijf. Met de bouw van een nieuw ziekenhuis kan het MCA blijven voldoen aan toekomstige ontwikkelingen in de zorg.

Burgemeester Han ter Heegde: “Met deze snelle wijze van het tot stand komen van het contract laten we zien dat er bij de gemeente Heerhugowaard de absolute wil is om het RTIC in 2015 operationeel te laten zijn.” Na de zomervakantie zal de bestemmingsplanprocedure worden opgestart.

“Het is de bedoeling rond kerst 2015 een ziekenhuis in gebruik te nemen dat is ingericht volgens de nieuwste inzichten, dat weer dertig jaar meekan. Met state-of-the-art zorg, een hoog voorzieningenniveau, een effectieve infrastructuur en vergaande ICT”, zegt Harry Luik. “We verheugen ons dan ook enorm op de enerverende tijd die komen gaat en de totstandkoming van een fantastisch nieuw ziekenhuis voor de honderdduizenden inwoners in onze regio.”

De vestiging in Heerhugowaard heeft meerwaarde voor zowel het ziekenhuis als de gemeente. “Ik hoop van harte dat de patiënten, medewerkers en specialisten een hele mooie thuisbasis mogen krijgen in Heerhugowaard. Met het RTIC komt deze belangrijke voorziening op een centrale locatie in de regio Alkmaar”, aldus de burgemeester.

Plaats een reactie