Overdracht agressief gedrag van vader op zoon

Steve van de Weijer toont aan dat geweld zich concentreert binnen families: gewelddadige ouders hebben vaker gewelddadige kinderen.

Geweld, vechten, poppen

Opmerkelijk genoeg lijkt de overdracht van geweld toe te nemen: de gevonden verbanden zijn sterker voor jongere generaties. Een specifiek geweldsdelict, zedendelinquentie, blijkt zich ook binnen families te concentreren en te worden overgedragen tussen diverse familieleden.

Nurture, maar misschien ook nature
De resultaten van Van de Weijer suggereren ook dat blootstelling aan een gewelddadige vader een belangrijke rol speelt in de overdracht van geweld. Hij vond namelijk alleen een overdracht van geweld wanneer de vader gewelddadig was tijdens de jeugd van het kind. Ook is de overdracht van geweld aanzienlijk groter wanneer de ouders van het kind niet gescheiden zijn tijdens de jeugd van het kind, en blootstelling aan de vader dus meer waarschijnlijk is. Biologische oorzaken voor de overdracht van geweld kunnen echter niet uitgesloten worden.

Omdat er relatief weinig vrouwen zijn die veroordeeld zijn voor een geweldsdelict, richtte zijn onderzoek zich voornamelijk op mannen. In eerder criminologisch onderzoek onderzochten wetenschappers de overdracht van criminaliteit in het algemeen, waar zeer diverse delicten toe behoren. De overdracht van specifieke vormen van criminaliteit, zoals gewelddadige criminaliteit, is echter zelden onderzocht. Hierdoor is nog weinig bekend over de achterliggende mechanismen die deze overdracht veroorzaken.

Ingrijpen is dus belangrijk
Van de Weijer’s resultaten zijn belangrijk om de ontwikkeling van crimineel en gewelddadig gedrag bij kinderen tegen te gaan. Het hebben van een gewelddadige vader is een belangrijke risicofactor voor gewelddadig gedrag van kinderen.

Het is daarom belangrijk om in te grijpen in gewelddadige families. Omdat de resultaten suggereren dat de blootstelling aan het gewelddadig gedrag van de vader een belangrijke rol speelt in de overdracht is het van belang om interventies vooral te richten op kinderen die bij een gewelddadige vader wonen.

In zulke gevallen zouden de kinderen intensiever in de gaten gehouden kunnen worden door bijvoorbeeld de kinderbescherming. Zo kunnen problematische familiesituaties sneller gesignaleerd worden en kunnen er gepaste interventies plaatsvinden.

Promotiegegeven
– Promovendus: S.G.A. van de Weijer
– Proefschrift: The intergenerational transmission of violent offending
– Promotor: prof.dr.mr. C.C.J.H. Bijleveld, prof.dr.mr. A.A.J. Blokland
– Datum: donderdag 27 maart 2014

Plaats een reactie