Over epilepsie gesproken

Epilepsie is een tijdelijke functiestoornis in de hersenen, waarbij zich plotseling en ongecontroleerd, hersencellen ontladen. Er ontstaat een soort ‘kortsluiting’ in de hersenen. Meestal is dit zichtbaar: iemand krijgt een aanval. Pas als iemand bij herhaling dergelijke aanvallen heeft, is er sprake van epilepsie.

Naar schatting hebben circa 120.000 mensen in Nederland epilepsie en er worden per jaar ongeveer 12.000 nieuwe diagnoses gesteld.

Woensdag 19 januari 2011 organiseert Admiraal De Ruyter Ziekenhuis een informatiebijeenkomst “Over epilepsie gesproken”.

Sprekers
– Mevrouw Weckhuysen, epileptoloog Stichting Kempenhaeghe
– De heer Doelman, neuroloog Admiraal De Ruyter Ziekenhuis
– De heer Westerweele, epilepsieconsulent Admiraal De Ruyter

Locatie
Admiraal De Ruyter Ziekenhuis, Locatie Goes
’s-Gravenpolderseweg 114, Goes

Datum en tijdstip
– Woensdag 19 januari 2011
– Aanvang: 19.00 uur – ca. 21.30 uur ( zaal open: 18.45 uur )

Toegang is gratis
Aanmelden en informatie via Bep Lentink, telefoon: 0318-420351, e-mail: middenoost@epilepsievereniging.nl, b.g.g. EVN Landelijk bureau, telefoon: 0318-672772.

Meer informatie: www.epilepsievereniging.nl

Plaats een reactie