Over de interactie tussen fiets en ruimte

0
701

Steeds meer steden wereldwijd (her)ontdekken de mogelijkheden van de fiets. De verduurzaming van de stad is daarbij een belangrijk thema.

Genre de Vie
De documentaire ‘Genre de Vie’ onderzoekt de actualiteit door te zoeken naar bestaande initiatieven die bijdragen aan de opleving van de fiets. Welke rol speelt de fiets bij stedelijke transformatie? De documentaire wordt mede gefinancieerd via crowdfunding, u kunt dus geld doneren om dit bijzondere project te bekostigen. Genre de Vie wordt vanaf oktober gedraaid en zal begin 2012 te zien zijn.

Praktijk & uitvoering
De documentaire belicht zowel de praktische kant als de ervaringen van diverse beleidsmakers in de stad. Zo bevragen de makers architecten en stedenbouwers maar ook de mensen die de fietscultuur creëren. Dat maakt de documentaire tot wat hij is; niet alleen de praktische verhalen maar ook de uitvoering.

Makers
Sven Prince en Jorrit Spoelstra zijn begonnen als fietskoerier in de stad Rotterdam. Door hun werkzaamheden hebben ze een bijzondere relatie opgebouwd met hun directe omgeving. Ze kregen de indruk dat hun perspectief op de omgeving veranderde en de waardering voor de ruimte groeide. Sven is in een later stadium sociale geografie en planologie gaan studeren aan de Universiteit Utrecht en Jorrit haalt inspiratie uit de interactie tussen fiets en ruimte in zijn hoofdwerkzaamheden als regisseur en editor van documentaire.

Vidal de la Blanche
De bekende Franse geograaf Vidal de la Blanche introduceerde het concept genre de vie (‘manier van leven’) in het begin van de 20e eeuw. Gedurende deze periode was de dominante gedachtegang dat de manier van leven werd bepaald door de kenmerken van de natuurlijke omgeving. Vidal voegde aan deze populaire opvatting toe dat een omgeving verschillende betekenissen kan hebben voor mensen waardoor er even uiteenlopende reacties kunnen ontstaan. Hij was eigenlijk geen voorstander van algemeenheden maar benadrukte de uniciteit van mens en omgeving.