Ouderschap en palliatieve zorg in de kinderoncologie

Kinderen met kanker die zijn uitbehandeld en thuis worden verzorgd hebben er baat bij wanneer hun zorgverleners de ouders goed begeleiden. Dat stelt Marijke Kars in haar proefschrift. Hulpverleners wachten nog te vaak op een concrete hulpvraag van de ouders. Ze zouden ouders meer bij de hand moeten nemen en stap voor stap begeleiden.

Om de zorg voor hun kind en hun gezin te volbrengen en de transitie naar ‘laten gaan’ te voltooien, onderdrukken veel ouders hun emoties. Hierdoor herkennen betrokken hulpverleners de crisisreacties en de hulpbehoefte van de ouders slecht.

De meeste ouders met een ongeneeslijk ziek kind passen hun houding geleidelijk aan; ze raken in staat hun behoefte om verlies(gevoelens) te vermijden ondergeschikt te maken aan het welbevinden van hun kind. Dit impliceert een bereidheid hun kind te ‘laten gaan’. Omdat dit vaak laat in het ziekteproces gebeurt en palliatieve zorg gebaat is bij vroegtijdige signalering, komen symptoombestrijding en psychosociale begeleiding van het kind gemakkelijk in de knel.

Promotie
Promovendus: Marijke Kars
Faculteit: Faculteit Geneeskunde
Proefschrift: Parenting and palliative care in paediatric oncology
Promotor 1: Prof. dr. J.J.M. van Delden
Promotor 2: Prof. dr. M.H.F. Grypdonck
Datum en tijd: 24/4/2012 14:30
Locatie: Academiegebouw, Domplein 29, Utrecht

Plaats een reactie