Ouders overwegen alcoholslot in de auto van hun volwassen kinderen

Tien procent van de ouders overweegt een alcoholslot te laten plaatsen in de auto van hun kind om zo hun veiligheid te garanderen. Dit blijkt uit onderzoek van alcoholslotfabrikant Dräger naar het gebruik van alcohol in relatie tot het verkeer.

De overgrote meerderheid van de 517 volwassen ondervraagden – die wel eens alcohol gebruiken, in het bezit zijn van een rijbewijs en regelmatig deelnemen aan het verkeer – vindt dat alcoholgebruik en verkeer niet samengaan. Ruim vier op de vijf respondenten staat er (zeer) positief tegenover als mensen zichzelf en anderen in bescherming nemen door een alcoholslot te laten plaatsen.

Ondanks het feit dat nagenoeg iedereen het er over eens is dat de combinatie alcohol en deelnemen aan het verkeer onacceptabel is, zijn er jaarlijks bijna 200 verkeersdoden te betreuren, waarbij er alcohol in het spel is. En lopen er jaarlijks ongeveer 61.000 personen bij een alcoholcontrole tegen de lamp (bron: CBS).

Uit het onderzoek van Dräger blijkt dat de overgrote meerderheid van de ouders (74 procent) zich nog altijd verantwoordelijk voelt voor hun volwassen zoon of dochter. Zij stellen er alles aan te willen doen om te voorkomen dat hun kind met alcohol op achter het stuur plaatsneemt. Toch blijkt uit de antwoorden dat ruim de helft van de ouders het onderwerp van alcoholgebruik in combinatie met autorijden nooit ter sprake brengt. Een van de belangrijkste argumenten hiervoor is het feit dat het kind volwassen is en daardoor zelf verantwoordelijkheid draagt. Dit is tegelijkertijd ook de belangrijkste reden voor het gevoel van machteloosheid van de ouders.

Tien procent van de ouders is bang dat een van hun kinderen wel eens met teveel alcohol op in de auto stapt. Deze groep ouders overweegt om er met hen over te praten of om een alcoholslot in de auto van hun kind te laten plaatsen. Het alcoholslot wordt als preventief en veilig gezien, zeker ook omdat, zoals een aantal ouders zegt, “de jeugd teveel drinkt”. “Als ze niks hebben gedronken, kunnen ze gerust blazen en aan hun vrienden laten zien dat ze die verantwoordelijkheid nemen.”

Ontkennen
Een op de tien ouders is bezorgd over het alcoholgebruik van hun kind in relatie tot het verkeer. Dit percentage komt overeen met de antwoorden op de overige vragen uit het onderzoek van Dräger, waaruit blijkt dat tien procent van de omgeving (familie, vrienden) van de ondervraagden wel eens autorijdt met (iets) teveel alcohol op.

Omdat algemeen bekend is dat stevige drinkers hun probleem zelf vaak te licht inschatten en vaak zelfs ontkennen, zal in deze gevallen het initiatief door hun directe omgeving genomen moeten worden. Het gebruik van het alcoholslot voorkomt geen alcoholgebruik van de ‘drankrijder’, maar zorgt er wel voor dat deze persoon alleen nog maar nuchter aan het verkeer kan deelnemen. Door het alcoholslot is er meer aandacht voor het probleem en wordt het bespreekbaarder gemaakt.

Alcoholslot
De Dräger Interlock is te vergelijken met een blaastest die vóór iedere rit moet worden afgenomen. Wanneer het ingestelde promillage (0,2 promille) niet wordt overschreden, wordt het startcircuit vrijgegeven. Ligt het promillage te hoog, dan start de auto niet en is de desbetreffende persoon gedwongen zich naar huis te laten rijden of net zolang te wachten met verkeersdeelname tot hij/zij weer nuchter is.

De oplossing om alcohol uit het verkeer te bannen vraagt echter vooral een mentaliteitsverandering. Een alcoholslot is slechts een hulpmiddel om de ‘drankrijders’ niet aan het verkeer te kunnen laten deelnemen. Andere (begeleidings)programma’s zullen nodig blijven om deze gedrags- en mentaliteitsverandering te bewerkstelligen, zodat men van zijn of haar alcoholprobleem afgeholpen kan worden.

Plaats een reactie