Ouders enthousiast over nieuwe screening op heupafwijkingen bij baby’s

Vroegtijdige screening van baby’s op heupafwijkingen is essentieel voor een snelle diagnose en eventuele behandeling van de aandoening. Een effectieve manier om zuigelingen op heupafwijkingen te screenen is met behulp van echografie. UT promovenda Marjon Witting deed een uitvoerige studie onder ruim vierduizend zuigelingen en promoveert op vrijdag 13 januari 2012. Haar adviezen kunnen beleidsmakers in de jeugdgezondheidszorg helpen bij het nemen van beslissingen over mogelijk nationale invoering van de echografische screening op heupafwijkingen.

Bij ongeveer 3% van alle baby’s ontwikkelt het heupgewricht zich niet goed. Bij een heupafwijking wordt de heupkop niet voldoende overdekt door de heupkom of staat gedeeltelijk of geheel buiten de heupkom. Als een kind met een heupafwijking in een vroeg stadium wordt behandeld, verkleint dit de kans dat het problemen krijgt met staan en lopen. Bovendien is de kans kleiner, dat het als jong volwassene mank gaat lopen of last krijgt van ‘slijtage’.

Proefimplementatie echografische screening
De huidige screening op heupafwijkingen in Nederland bestaat uit lichamelijk onderzoek van de zuigeling in het eerste levensjaar en vaststellen of er risicofactoren zijn (bv. voorkomen in de familie). Eerder onderzoek uitgevoerd in Nederland toonde aan, dat als wordt gescreend met echografie, meer kinderen met een heupafwijking worden opgespoord en dat het verwijspercentage op het consultatiebureau lager is, dan met de huidige screeningsmethode. Ook bleek screening met behulp van echografie kosteneffectiever te zijn. Op basis van deze resultaten is een proefimplementatie opgezet in Salland en in Utrecht waarin is onderzocht of het mogelijk is om de echografische screening in de jeugdgezondheidszorg in Nederland in te voeren. In deze proefimplementatie werd van meer dan vierduizend baby’s een echo van de heupen gemaakt op het consultatiebureau. Het onderzoek van Witting ging in op de factoren die nationale invoering van de screening beïnvloeden, en met name op factoren gericht op de deelname van ouders in de screening en de tevredenheid van de ouders met de screening.

Aanbevelingen
Ouders bleken heel tevreden te zijn met deze nieuwe manier van screening. Op basis van diverse onderzoeken formuleerde Witting adviezen over de organisatie van de screening, de communicatie met de ouders en het screeningsproces. Zo beveelt zij aan, om een uitgebreid trainingsprogramma voor de screeners op te zetten, een rechtstreekse verwijsroute naar het ziekenhuis op te stellen in het geval van een afwijkende screeningsecho en gebruik te maken van een positief geformuleerde brochure om ouders uit te nodigen voor de screening. De uitkomsten van deze proefimplementatie ondersteunen beleidsmakers in de gezondheidszorg bij het nemen van beslissingen over mogelijke toekomstige nationale implementatie van de screening.

Promotiegegevens
Promovendus: Marjon Witting
Proefschrift: Towards effective implementation strategies for ultrasound hip screening in child health care. Meet the parents.
Datum: 13 januari 2012 om 16.30
Plaats: gebouw de Waaier op de Universiteit Twente

Plaats een reactie