Ouders en opvoeders onvoldoende ondersteund bij mediaopvoeding

Het mediagebruik van kinderen en jongeren neemt steeds meer toe. Het is daarom belangrijk dat ouders en opvoeders toegang krijgen tot goede informatie en ondersteuning en dat mediaopvoeding op korte termijn vanuit een breder perspectief wordt aangepakt.

Wat is mediaopvoeding

Dit is het moment om een wildgroei van (online) informatie en hulp te voorkomen en samen te werken vanuit een gedeelde visie.

Deze urgentie is voor het Nederlands Jeugdinstituut (NJi), Stichting Opvoeden.nl, Ouders Online, Mijn Kind Online en Mediawijzer.net aanleiding geweest om het initiatief te nemen voor het Deltaplan Mediaopvoeding. Zij gaan hierover donderdag 11 april 2013 in gesprek met de VNG en de ministeries OCW, VWS en Veiligheid & Justitie.

Aanleiding
Het media-aanbod groeit explosief. Kinderen en jongeren gebruiken media op een steeds jongere leeftijd en steeds vaker individueel en mobiel. Uit Nederlands en internationaal onderzoek blijkt dat ouders en opvoeders toenemend worstelen met de vraag hoe zij hun kinderen bij het mediagebruik kunnen begeleiden.

Week van de Mediawijsheid 2012

Ouders hebben dringend behoefte aan praktische en betrouwbare informatie over en ondersteuning bij mediaopvoeding, maar weten vaak niet waar ze terecht kunnen met hun vragen. Ook jeugdprofessionals die lokaal werken en dichtbij ouders staan, voelen zich vaak nog onvoldoende toegerust om ouders te helpen of te verwijzen. Zij zoeken gefundeerde handreikingen, trainingen, brochures en voorbeeldmateriaal. Daarnaast is er behoefte aan een betere samenwerking en afstemming tussen (lokale) instellingen zoals scholen, bibliotheken en de Centra voor Jeugd en Gezin (CJG). Temeer omdat het huidige aanbod van organisaties, die ouders en professionals informeren en ondersteunen op het gebied van mediaopvoeding, versnipperd is en van wisselende kwaliteit. Het Deltaplan Mediaopvoeding springt op deze ontwikkeling in.

Deltaplan Mediaopvoeding
In het Deltaplan Mediaopvoeding pleiten de betrokken organisaties voor mediaopvoeding als structureel onderdeel van de preventieve opvoedingsondersteuning. Het gesprek vandaag met de VNG en de ministeries OCW, VWS en Veiligheid & Justitie gaat over de stappen die noodzakelijk zijn om mediaopvoeding op korte en lange termijn te beleggen in beleid.

Prof. Dr. Peter Nikken, Nederlands Jeugdinstituut: “De decentralisatie van de jeugdzorg biedt kansen en mogelijkheden om ouders, opvoeders en het lokale veld om hen heen goed toe te rusten.” Zowel door overheden op landelijk niveau, als door gemeenten op lokaal niveau. Nikken: “We roepen dan ook alle beleidsmakers en organisaties die betrokken zijn bij kind, media en opvoeding op om het Deltaplan Mediaopvoeding gezamenlijk te ondersteunen. Alleen dan kunnen we overgaan tot actie.”

Media Ukkie Dagen
Het overleg met de VNG en de ministeries vindt plaats tijdens de Media Ukkie Dagen (8 t/m 17 april 2013). Een campagne gericht op het belang van mediaopvoeding voor peuters en kleuters.

Plaats een reactie