Ouders betrekken voorkomt uitval mbo-studenten

Minister Van Bijsterveldt, de MBO-Raad en Ingrado (de brancheverenging van leerplichtambtenaren) roepen mbo-instellingen op ouders meer te betrekken bij het onderwijs aan hun kinderen. Door het verzuim van studenten boven de 18 jaar op dezelfde manier te behandelen als bij studenten onder de 18 kan veel studie-uitval worden voorkomen.

Van Bijsterveldt, Jan van Zijl (voorzitter MBO-Raad) en Carry Roozemond (voorzitter Ingrado) hebben hierover maandag 13 februari 2012 afspraken gemaakt tijdens een bijeenkomst op ROC Friese Poort in Leeuwarden.

Ouderbetrokkenheid
Minister Van Bijsterveldt: ‘Ouders of het thuisfront zijn vaak onzichtbaar voor mbo-instellingen. Ze staan meer op afstand en hebben vaak minder beeld van het onderwijs en de ontwikkeling van hun kind. Wettelijk zijn ouders van studenten boven de 18 niet verantwoordelijk voor hun kind, maar met hun betrokkenheid en ervaring als volwassene kunnen ze hun kind wel degelijk steunen en stimuleren. Zo kunnen we studie-uitval voorkomen.’

Schooluitval
De grootste uitval in het mbo vindt plaats onder jongeren die 18 tot 23 jaar zijn. Ondanks de formele status van volwassene blijkt dit nog altijd een kwetsbare groep. Het contact met ouders beperkt zich op de meeste mbo’s tot ouders van 18-minners. Een aantal ROC’s (waaronder Friese Poort) heeft de laatste jaren ervaring opgedaan met het betrekken van ouders bij het onderwijs aan hun kinderen, ook na hun achttiende. Ouders en studenten blijken dit te waarderen en deze betrokkenheid heeft een gunstig effect op leerprestaties en studie-uitval. Deze ervaringen zijn voor minister Van Bijsterveldt, de MBO-Raad en Ingrado aanleiding om ook andere mbo-instellingen op te roepen ouders van 18-minners en 18-plussers bij het onderwijs te betrekken.

Praktijkvoorbeelden
Tijdens de bijeenkomst in Leeuwarden wisselden docenten, ouders en studenten uit het mbo goede ervaringen uit. Ouderbetrokkenheid in het mbo begint al bij de studiekeuze. Jongvolwassenen hebben een scala een keuzemogelijkheden, maar missen in veel gevallen het overzicht. Dit leidt vaak tot verkeerde keuzes, zoals voortijdig stoppen met de opleiding of verkeerde studiekeuze. Een volgende stap om ouders te betrekken is hen uit te nodigen mee te komen naar het intakegesprek met hun kind op het mbo. Ouders kunnen dan samen met hun kind en de onderwijsinstelling afspraken maken over hoe zij over de studievoortgang geïnformeerd willen worden, ook na de achttiende verjaardag van de student.

Geen leerplicht
Uitval bij mbo-studenten boven de 18 is te voorkomen met intensieve begeleiding en directe actie als het mis gaat of dreigt te gaan. Tegelijkertijd valt deze groep niet meer onder leerplicht. Mogelijke sancties zijn dus niet meer van toepassing op deze studenten. Veel instellingen weten dan ook niet goed hoe ze met verzuim onder deze groep om moeten gaan. Mbo-instellingen kunnen hun werkwijze aanpassen in samenspraak en afstemming met de leerplichtambtenaren bij hun gemeente. Ingrado kan op haar beurt als branchevereniging deze gemeentelijke of regionale leerplichtinstellingen hierbij stimuleren en adviseren.

Minister in gesprek met ouders
Minister Van Bijsterveldt maakt dit jaar een tour door de regio’s om met ouders, scholen en andere betrokkenen te spreken over de relatie tussen ouders en scholen en hoe deze verbeterd kan worden. Het is namelijk goed voor de schoolprestaties én voor de sociale ontwikkeling van kinderen en jongeren, als ouders en school samenwerken.

Plaats een reactie