Ouderenzorg wordt productiever

Nederland telt 2,5 miljoen 65-plussers. Daarvan verblijft ongeveer 5 procent in een verpleeg- of verzorgingshuis. Bijna 20% van hen ontvangt thuiszorg. Het aantal 65-plussers steeg over de periode 2004 tot en met 2007 met 5,2% per jaar. Het aantal van hen dat ouderenzorg ontving steeg minder, met 1,3% per jaar. Over de jaren 2004 tot en met 2007 groeide het arbeidsvolumen in de ouderenzorg met 0,8% per jaar. Het zorgvolumen steeg over dezelfde periode met 3,7% per jaar. Dit betekent dat de arbeidsproductiviteit over die jaren toenam met 2,9% per jaar.

Dit was mogelijk door meer handen aan het bed: het aantal managementfuncties steeg over de genoemde periode met één procent per jaar maar het aantal banen in de directe zorg met bijna 4% per jaar. Zowel in de thuiszorg als in verpleeg- en verzorgingshuizen nam over de jaren 2004 tot en met 2007 het aantal zware patiënten toe met 5,7% per jaar. Waarschijnlijk heeft de verspreiding van zorginnovaties ook bijgedragen aan de genoemde productiviteitsstijging van 3,7%. Het arbeidsvolumen in ouderenzorg daalde in 2007 (door de invoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning) iets ten opzichte van 2006.

Al deze gegevens ontleen ik aan een publicatie van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) met de titel Gezondheid en zorg in cijfers 2009 dat ik dezer dagen onder ogen kreeg.

Op het congres Samen Innoveren loont dat op vrijdag 28 mei plaatsvindt, komt de productiviteit in de ouderenzorg aan de orde. Zowel in de plenaire inleidingen als in workshops. De organisatie van dat congres berust bij de Stichting Innovatieprojecten, de Vereniging van medisch specialisten in de ouderenzorg en bij de Unit Zorginnovatie van het Julius Centrum. Wil jij in één dag op de hoogte raken van de kansen om in de care sector te komen tot innovaties die kwaliteit bevorderen en ook goedkoper zijn? Wil jij met vele collega’s ervaringen hierover uitwisselen? Klik dan hier, lees de uitvoerige brochure en meld je aan.

Auteur: Prof. dr. A.J.P. (Guus) Schrijvers
Professor Schrijvers bekleedt de leerstoel Algemene Gezondheidszorg bij het Julius Centrum voor Gezondheidswetenschappen en Eerstelijns Geneeskunde, Universitair Medisch Centrum Utrecht.

Plaats een reactie