Ouderenzorg heeft de toekomst als generaties samenwerken

De discussie over de houdbaarheid van de ouderenzorg wordt steeds heftiger. In zijn oratie ‘Hoe slaagt de MOL? Management, Organisatie & Leiderschap van toekomstige ouderenzorg’ schetst prof.dr. Robbert Huijsman, MBA de ontwikkelingen in de Nederlandse ouderenzorg. Meer ouderen, die meer zelf moeten doen, langer thuis blijven wonen met minder professionele zorg waarvoor ze ook meer zelf moeten betalen.

Als je het zo benadert, zijn er alleen verliezers. Daarom pleit Huijsman voor een veel positievere en systematischer aanpak van de hele zorg- en dienstverlening voor (kwetsbare) ouderen. Met zijn rede op donderdag 20 juni 2013 aanvaardt hij de leerstoel Management en Organisatie van Ouderenzorg in het instituut Beleid & Management Gezondheidszorg van de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Generaties moeten hun krachten bundelen in nieuwe vormen van samenwerking en solidariteit. Nog nooit waren er zoveel generaties bij de zorg betrokken: vier generaties professionals leveren in allerlei teams de zorg aan drie generaties ouderen. De diversiteit aan generaties brengt allerlei nieuwe positieve krachten en ambities voor samenwerking, resultaatgerichtheid, snel innoveren en verbeteren van de zorg die veel beter inspeelt op de individuele behoeften van ouderen.

Huijsman noemt dit ‘generatiemanagement’. Door samenwerking en innovatie tussen generaties ontstaat een toekomstbestendige ouderenzorg met nieuwe vormen van integrale zorg- en dienstverlening. Gericht op het zo lang en goed mogelijk thuis blijven wonen, met een hoge kwaliteit van leven en zorg, tegen beheersbare kosten en hogere tevredenheid van klanten en professionals. Kortom, meer toegevoegde waarde.

Optimaliseren kwaliteit van leven
Bij gezond en zo lang mogelijk thuis blijven gaat het niet alleen om het voorkomen, uitstellen en behandelen van ziekten en aandoeningen. Het gaat vooral om het voorkomen en terugdringen van beperkingen in het functioneren en het bevorderen van vitaliteit, zelfredzaamheid, participatie en kwaliteit van leven. De kernopgave is het optimaliseren van de kwaliteit van leven en vitaliteit van nieuwe generaties ouderen via integrale arrangementen van wonen, zorg en welzijn. Daarvoor zijn multidisciplinaire (wijk)teams van professionals in netwerkachtige organisaties nodig, want de bestaande organisaties zijn gevangen in hun eigen kleine stukje van de totale keten.

Op alle niveaus in die netwerken moet worden gestuurd op toegevoegde waarde. Wie stuurt op kwaliteit krijgt ook lagere kosten, maar wie blijft sturen op kosten, verliest kwaliteit. Dit soort ketenmanagement staat nog in de kinderschoenen en vergt hechte samenwerking vanuit gezamenlijke visie en aanpak. Managers en leiders in de ouderenzorg staan voor de uitdaging vier generaties professionals beter te laten samenwerken in multidisciplinaire teams en zo aantoonbaar toegevoegde waarde te leveren aan drie generaties ouderen.

Congres Ouderenzorg 2040
Robbert Huijsman aanvaardt op donderdag 20 juni 2013 de leerstoel Management en Organisatie van Ouderenzorg aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Voorafgaand aan de oratie vindt het congres ‘Ouderenzorg 2040’ plaats. Het congres behandelt de ontwikkelingen en inzichten voor een toekomstbestendige ouderenzorg aan de hand van onderzoek en praktijk. Aan het einde van het conrges wordt de prijswinnaar bekendgemaakt van de intergenerationele juryprijsvraag Innovatie van de Rotterdamse ouderenzorg 2013.

Plaats een reactie