Ouderenorganisaties presenteren plan toekomst ouderenzorg

Heel Nederland heeft een mening over de vergrijzing en de toekomst van de ouderenzorg, maar vandaag (25 mei 2010) presenteren de ouderen zelf welke ideeën ze daarover hebben. De koepel van ouderenorganisaties CSO publiceert het visiedocument: Duurzame ouderenzorg: met, voor én door ouderen.

Aan goede ouderenzorg in al haar facetten mag niet worden getornd, stelt de CSO. Wel vindt ze dat ouderen op bepaalde punten hun eigen verantwoordelijkheid hebben, en die steeds meer ook nemen. Dit onder andere door zorg zorgvuldig en zuinig te gebruiken en door mee te denken over de grenzen aan de zorg.

De CSO wijst erop dat vergrijzing te vaak negatief wordt gelabeld. Een van de positieve kanten is dat veel ouderen actief zijn in het vrijwilligerswerk en de mantelzorg. Dit mag ook aandacht krijgen. Vergrijzing is de opbrengst en niet de schadepost van de menselijke vooruitgang.

Volgens de CSO is een belangrijk aandachtspunt dat ongeacht aard en achtergrond alle ouderen recht hebben op gelijke toegang tot zorg, wonen en welzijn. De ouderenzorg moet meer variatie bieden en recht doen aan de verschillen tussen mensen in leefstijl, bijvoorbeeld in culturele afkomst, seksuele oriëntatie, religie en burgerlijke staat. Het moet voorkomen worden dat mensen hierom buiten het reguliere zorgsysteem vallen. De ouderenorganisaties pleiten voor leefstijlgerichte zorg. Een categoriale aanpak kan alleen een tijdelijke oplossing zijn.

Het nieuwe kabinet moet voortvarend aan de slag gaan met het scheiden van de financiering van wonen en zorg. Gescheiden financieringsstromen zijn een belangrijke voorwaarde om ouderen meer keuzemogelijkheden te kunnen bieden.

De CSO werkt in haar visiedocument duurzame ouderenzorg uit in zeven thema’s. Met de publicatie vraagt de koepel van ouderenorganisaties de politieke partijen om duidelijke keuzes te maken en de ouderenzorg echt te verbeteren.

Plaats een reactie