Ouderenorganisaties delen de zorg bestuurders Bondgenoten en ABVAKABO

Zeven bestuurders van FNV Bondgenoten en ABVAKABO FNV hebben het federatiebestuur van de FNV opgeroepen te stoppen met de onderhandelingen over de uitwerking van het Pensioenakkoord van 4 juni 2010. De CSO, de koepel van de ouderenorganisaties NOOM, NVOG, PCOB en de Unie KBO, ondersteunt deze oproep om een pas op de plaats te maken. Ook bij de CSO leeft de vrees dat de onderhandelingen tot ongewenste uitkomsten gaan leiden.

De CSO constateert met de bestuurders van Bondgenoten en ABVAKABO dat de sociale partners in hun uitwerking van het pensioenakkoord zoals het er naar uitziet afstevenen op een pensioenregeling waarbij de risico’s op de werknemers en de gepensioneerden worden afgewenteld. De werkgevers lopen daarentegen geen enkel risico, want de maximumpremie ligt vast.

Ook zijn wij verontrust over het zogenaamde invaren van bestaande rechten in het nieuwe systeem. Wij vinden dat de bestaande pensioenaanspraken in het nieuwe stelsel niet aangetast mogen worden.

De CSO kan zich voorstellen dat recente ontwikkelingen op de financiële markten en de gestegen levensverwachting aanpassingen van het huidige stelsel vereisen. Maar een ingrijpende stelselwijziging zoals sociale partners nu beogen, acht de CSO onnodig en ongewenst. De CSO pleit voor een toekomstig pensioenstelsel dat uitgaat van het vertrouwde 3 pijler stelsel, waarbij de 2e pijler bestaat uit pensioenregelingen waarvan de uitkering van te voren vastligt, ook wel defined benefit genoemd.

De CSO roept de onderhandelaars van de vakbonden op om pas op de plaats te maken en na te gaan of de problemen op pensioengebied niet ook op een andere (minder ingrijpende) wijze binnen het bestaande stelsel opgelost kunnen worden.

Plaats een reactie