Ouderenfonds wil met spoed pestprotocol voor ouderen

Het aantal ouderen dat gepest wordt, is met 20 % schrikbarend hoog. Daarom vindt het Nationaal Ouderenfonds dat er op heel korte termijn een pestprotocol moet komen. Daarnaast is het belangrijk dat de signalen van ouderen die slachtoffer zijn, sneller opgepikt worden door verzorgers en familie.

“Via de Ouderenhulplijn (0900-6080100, 5 cent/min) komen ons vaak enorm schrijnende verhalen ter ore. Zo was er een oudere man die 7 jaar niet van zijn kamer is gekomen, omdat hij in het verzorgingshuis zó verschrikkelijk gepest werd,” aldus directeur Jan Romme. “Hij is uiteindelijk in totale eenzaamheid gestorven.”

Maar ook via andere diensten van het Ouderenfonds blijkt dat ouderen die buiten de groep vallen, het enorm zwaar hebben. “Als ik meerijd met één van onze BoodschappenPlusBussen is er altijd wel een oudere die niet (helemaal) geaccepteerd wordt, waar niemand naast wil zitten of die nare opmerkingen krijgt,” vertelt Jan Romme. “Dit kán natuurlijk niet, daarom gaan ook wij kijken hoe we dit gedrag in de kiem kunnen smoren.” Hoewel er allerlei methodes zijn om pesten onder kinderen tegen te gaan, ontbreken ze voor ouderen. Toch is bekend dat pesten niet ophoudt bij volwassenheid. Wie eens een pestkop was, blijft dat vaak ook.

Een van de oorzaken is dat ouderen niet meer kunnen kiezen in welk verzorgingshuis ze terecht komen. Wie als kind de pineut was en in de omgeving blijft wonen, is dat vaak op latere leeftijd weer. “Het pesten gaat gewoon door – nu zelfs heviger dan vroeger, want ouderen hebben alle tijd en kennen ondertussen de fijne kneepjes van het vak,” aldus Jan Romme. Al eerder wees onderzoek uit dat een groot deel van de ouderen niet naar een verzorgingstehuis wil en het voor veel ouderen zelfs een angstbeeld is. Daarom vindt het Ouderenfonds dat keuzevrijheid van een verzorgingshuis énorm belangrijk is.

Pestprotocol
Ouderen die slachtoffer zijn keren zich vaak af van de groep, vertonen zenuwachtig gedrag, zijn angstig of depressief. Regelmatig subtiel doorvragen hoe het bevalt of wie de sfeer in huis bepaalt, kan al heel veel boven water krijgen. Vervolgens moet de pester duidelijk te gemaakt worden welke impact zijn gedrag heeft op het slachtoffer. Dat kan door ouderen samen te brengen en als bemiddelaar op te treden. Volgens Jan Romme is het soms zelfs beter om groepen anders in te delen. “Belangrijk is dat de organisatie het serieus neemt en heel duidelijk maakt wat wel en niet getolereerd wordt.”

Het grote voordeel van een pestprotocol is dat het beleid en de aanpak steeds op dezelfde manier plaats vinden. Zo wordt gedetailleerd beschreven wat je doet om pesten aan te pakken, wat je onder pesten verstaat, wat de signalen en consequenties zijn. Ook de rollen van de pester en gepeste staan beschreven, net als die van bijvoorbeeld de meepester en de helper (van de gepeste). Dankzij een protocol ontstaat er samenwerking tussen het personeel, de bewoners en de familie, waardoor het pesten héél grondig aangepakt wordt.

Plaats een reactie