Ouderen zonder baan moeilijk aan de slag

Het aandeel werkende 55-plussers is de afgelopen jaren flink gestegen van 34 procent in 2000 tot 49 procent in 2010. Dit percentage zal de komende jaren verder toenemen, vooral omdat meer vrouwen blijven werken, maar ook omdat uittreedroutes minder aantrekkelijk zijn gemaakt. De toename van het aantal ouderen op de arbeidsmarkt is positief, maar heeft ook gevolgen voor de sociale zekerheid. Dit staat in het UWV Kennisverslag ‘ouderen op de arbeidsmarkt’ dat vandaag is verschenen.

Werkende 55-plussers hebben een goede positie op de arbeidsmarkt. Zo hebben negen van de tien werkende ouderen een vast contract en lopen ze minder risico om werkloos te worden dan jongeren. Wanneer 55-plussers hun baan echter kwijtraken, dan is het perspectief op een nieuwe baan zeer ongunstig. Van de 686.000 vacatures die de laatste twaalf maanden zijn vervuld was het aandeel 45-plussers 10 procent en het aandeel 55-plussers slechts 2 procent. Ouderen blijven langer werkloos dan jongeren en doen een groot beroep op de werkloosheidsuitkeringen.
De klantpopulatie van UWV bestaat op dit moment al voor een groot deel uit 55-plussers: van de WAO/WIA-gerechtigden is de helft 55 jaar of ouder, van de langdurig werklozen met een WW uitkering is dat meer dan 40 procent.

Het ouder worden van de beroepsbevolking werkt door op de instroom in de arbeidsongeschiktheidsuitkering WIA. Dat komt doordat de verhouding van het aantal WIA-aanvragen ten opzichte van het aantal verzekerden bij ouderen twee keer zo hoog is als gemiddeld. Meer ouderen op de arbeidsmarkt zorgt ook bij een gelijkblijvend percentage WIA-aanvragen voor meer WIA-aanvragen. Wij zien dat het percentage WIA-aanvragen de afgelopen drie jaar vooral bij de 55-plussers is gestegen.

Oudere werkloze nauwelijks in beeld bij werkgever
Werkgevers worden in hun aannamebeleid nog steeds geleid door negatieve beelden over de vaardigheden en productiviteit van ouderen. Ouderen sturen vaak sollicitatiebrieven, maar worden minder vaak uitgenodigd op een sollicitatiegesprek dan jongere werkzoekenden. Om ouderen bij werkgevers op het netvlies te krijgen moeten dus andere wegen bewandeld worden: ouderen moeten letterlijk in beeld komen bij werkgevers. De oudere werkzoekende moet zelf ook bereid zijn tot het doen van concessies. Een goede gezondheidsbeleving, een positieve visie op terugkeer naar werk en voordelen zien in het werk zoeken bevorderen de werkhervatting bij oudere werkzoekenden.

Plaats een reactie