Ouderen geven Wmo nog geen voldoende

De tevredenheid onder ouderen over de uitvoering van lokale Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is tamelijk laag. Dat blijkt uit een enqu(ee)te van ouderenbond ANBO waaraan ruim 550 senioren hebben deelgenomen. Er is dus werk aan de winkel voor de nieuwe gemeenteraden.

ANBO vindt de deze week door het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) gepresenteerde eerste evaluatie van de Wmo “veel te rooskleurig”.

Ouderen klagen over de trage afhandeling van aanvraagprocedures voor Wmo-voorzieningen, vinden de informatievoorziening onvoldoende en de deskundigheid van Wmo-loketten matig. Veel respondenten (40%) moesten na een positief besluit minstens vier weken wachten op de toegekende voorziening. Vergoedingen voor trapliften worden vrijwel standaard afgewezen en er zijn zelfs verordeningen bekend waar deze voorziening onmogelijk is gemaakt.
Een meerderheid van de ouderen vindt dat gemeenten teveel beleidsvrijheid hebben bij de uitvoering van de Wmo. Daardoor zijn er grote verschillen tussen gemeenten wat betreft ondersteuning en kwaliteit van de zorg voor de cliënt.

Volgens het SCP voeren gemeenten de Wmo “naar tevredenheid van cliënten uit”. Maar de evaluatie van de Wmo vermeldt ook dat tweederde van de mantelzorgers niet weet dat gemeenten hen ondersteuning bieden. De communicatie moet beter. Allochtonen weten nauwelijks de weg naar het Wmo-loket en zijn amper vertegenwoordigd in de gemeentelijke Wmo-adviesraden. Ook zijn er grote verschillen tussen gemeenten als het gaat om indicatieprocedures. Een meerderheid van de gebruikers vindt de kwaliteit van de huishoudelijke zorg verslechterd sinds de invoering van de Wmo drie jaar geleden.
Volgens het SCP is het gemiddeld aantal geïndiceerde uren thuiszorg nauwelijks verminderd. ANBO krijgt daarover andere signalen via haar achterban.

Over ANBO
ANBO is de grootste onafhankelijke belangen- en emancipatieorganisatie voor senioren in Nederland, ongeacht geloofsovertuiging, levensbeschouwelijke, maatschappelijke of politieke opvatting. De seniorenbond is spreekbuis voor bijna 400.000 senioren en wil de zelfstandigheid en de keuzevrijheid van ouderen vergroten, onder meer op het gebied van wonen, werken, vrije tijd, zorg en inkomen. Bovendien geeft ANBO aan leden persoonlijk advies en informatie, en biedt het culturele, sportieve en recreatieve activiteiten en aanzienlijke kortingen. ANBO is lid van FNV, NPCF, Age Europe en AARP Global Network. Meer informatie is te vinden op www.anbo.nl

Plaats een reactie