Ouderen profiteren van snelle dotterbehandeling

0
816

De sterfte onder ouderen met een acuut hartinfarct in de regio Rotterdam is spectaculair gedaald, sinds zij direct een dotterbehandeling krijgen aangeboden. Ouderen krijgen veel vaker een acuut hartinfarct ten opzichte van jongeren, maar door de directe dotterbehandeling is de overlevingskans van patiënten van 75 jaar en ouder met tien procent toegenomen.

Dat blijkt uit recent vergelijkend wetenschappelijk onderzoek door het Erasmus MC. Voor de studie werden bijna 4.500 patiënten gevolgd uit ziekenhuizen met een dottercentrum in de regio Rotterdam.

Deze resultaten zijn bekend gemaakt in het kader van het project NVVC!Connect in de regio Rotterdam/Drechtsteden. Cardiologen uit de regio zetten in op versterking van de samenwerking met andere zorgverleners, zoals huisartsen en ambulancezorg, om de kwaliteit van de cardiologische zorg rondom het acuut hartinfarct te verbeteren. Vandaag komen alle betrokken partijen bijeen voor de officiële start van het project in de regio Rotterdam en worden de eerste resultaten gepresenteerd. NVVC!Connect is een landelijk project van de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie (NVVC).

Sinds 2005 is het cardiologisch beleid in de regio Rotterdam/Drechtsteden veranderd en krijgen alle patiënten met een acuut hartinfarct een spoed dotterbehandeling aangeboden, ongeacht de leeftijd. Hierdoor is de tijd vanaf het ontstaan van de klachten tot aan de behandeling flink ingekort, waardoor de kans op overleving bij een acuut hartinfarct is toegenomen. De sterfte onder ouderen met een acuut hartinfarct is tussen 2005 en 2009 dan ook gedaald van 25% tot ongeveer 15%. Ongeveer 20% van de patiënten met een acuut hartinfarct is ouder dan 75 jaar.

Voor het onderzoek zijn 4.352 patiënten in de periode van 2000 tot 2009 uit het Erasmus MC, het Albert Schweitzer Ziekenhuis en het Maasstad Ziekenhuis gevolgd. Voor alle leeftijdsgroepen nam het sterftecijfer af. Het sterftecijfer over de gehele periode ligt op 8% van de 4.352 patiënten die voor dit onderzoek zijn gevolgd.