Kwetsbare ouderen en mantelzorgers beslissen mee over zorg

Het ouderennetwerk VUmc en partners gaat onderzoek doen naar de effectiviteit van het zogenoemde Geriatrisch zorgmodel. Dit model moet zorgen voor meer samenhangende zorg voor kwetsbare ouderen. De oudere wordt in dit model door een praktijkondersteuner van de huisarts ondersteunt om de regie over de eigen zorg te houden. Op 29 april is de startbijeenkomst in Amsterdam.

Het onderzoek is een initiatief van het ouderennetwerk VUmc en partners. Doel van dit netwerk is om de zorg voor kwetsbare ouderen te innoveren en te verbeteren. Het netwerk ontwikkelde het Geriatrisch zorgmodel. Hierin wordt de zorg voor kwetsbare ouderen vanuit een centrale organisatie (het ouderennetwerk) georganiseerd. Het behouden van regie door de oudere en een betere afstemming tussen de diverse zorgverleners is doel van het Geriatrisch zorgmodel. Deze onderdelen zullen in het onderzoek dan ook getoetst worden. De proef wordt in Amsterdam Zuid en in West Friesland uitgevoerd.

De praktijkondersteuner van de huisarts (POH) speelt een belangrijke rol in het Geriatrisch zorgmodel. De praktijkondersteuner stelt met de patiënt zijn zorgwensen vast, laat de patiënt kiezen welke zorgproblemen aangepakt moeten worden, hoe dit gebeurt en wat het gewenste eindresultaat is. Bij complexe zorgsituaties worden experts op het gebied van ouderenzorg geraadpleegd voor advies zoals een specialist ouderengeneeskunde, verpleegkundige, ouderenadviseur en de huisarts. De POH stelt vervolgens een zorgplan op, werkt dit uit en evalueert het plan elke zes maanden.

Hoogleraar huisartsgeneeskunde Henriette van der Horst van VUmc is blij met het Geriatrisch zorgmodel: “Dit zorgmodel is vernieuwend t.o.v. de huidige zorg voor ouderen doordat we kwetsbare ouderen actiever opsporen en hun situatie blijven volgen. Daarnaast kunnen kwetsbare ouderen en hun mantelzorgers zelf aangeven in hoeverre zij willen meebeslissen over de zorg die ze nodig hebben. Verder verloopt de zorg via een vaststaand plan zodat we geen belangrijke zaken vergeten en de zorgverleners wisselen informatie uit over de zorg die ieder van hen aan de oudere geeft en stemmen deze zorg goed op elkaar af. Laatste voordeel van dit model is dat er zorgmethoden worden toegepast waarvan bewezen is dat ze de situatie van ouderen verbeteren.”

In het ouderennetwerk VUmc werken vele partners samen zoals ouderenbonden, huisartsen, apotheken, fysiotherapeuten, thuiszorg, welzijnsorganisaties, GGZ-instellingen en ziekenhuizen.

Het ouderennet werd in 2008 opgericht in het kader van het Nationaal Programma Ouderenzorg. Een programma van ZonMW en de NFU (Nederlandse Federatie van Universitair medische centra). Opdrachtgever is het ministerie van VWS.

Plaats een reactie