Ouderen langer zelfredzaam door nieuwe aanpak in verzorgingshuizen

Betere kwaliteit van zorg tegen beperkte kosten voor de maatschappij. Dit is het resultaat van een nieuwe aanpak in verzorgingshuizen. De nieuwe manier van werken bestaat onder andere uit het elke drie maanden in kaart brengen van gezondheidsproblemen en behoeften van verzorgingshuisbewoners en een multidisciplinair overleg tussen alle bij de zorg betrokken artsen, verpleegkundigen en andere zorgverleners.

Naar aanleiding van de toenemende druk op de kwaliteit van zorg, onderzochten onderzoekers van de afdeling huisartsgeneeskunde van het EMGO instituut van VU medisch centrum de effecten van een nieuw zorgmodel.

Zorgmodel
De invoering van het nieuwe zorgmodel leverde positieve resultaten op het gebied van kwaliteit van zorg. Zo bleek bijvoorbeeld dat bewoners van verzorgingshuizen waar het nieuwe zorgmodel werd toegepast veel minder snel achteruitgaan als het gaat om zelfredzaamheid (douchen, aankleden, eten), minder last hebben van verwardheid (delier) en minder antipsychotica gebruiken. Onder bewoners waarbij het zorgmodel goed werd toegepast stierven minder bewoners. De verzorgers en huisartsen waren tevreden met deze nieuwe aanpak. Ze gaven aan zich meer betrokken te voelen bij de bewoners en meer toegerust te zijn voor hun zorgtaak.

Behoeftes in kaart brengen
Een van de belangrijkste elementen van het nieuwe zorgmodel is dat het verzorgend personeel regelmatig de gezondheidsproblemen en behoeften van de bewoners in kaart brengen. Hiervoor gebruiken ze een wereldwijd gebruikt instrument het ‘Resident Assessment Instrument (RAI). Dit is een observatielijst die het voor de verzorgende mogelijk maakt om op 16 geselecteerde gebieden, zoals sociale betrokkenheid en medicatie, problemen te signaleren.

Het instrument geeft tevens advies voor passende zorgacties. De verzorgende maakt samen met de bewoner een zorgplan en afspraken over eventuele acties. Een ander onderdeel is dat aan de hand van de uitkomsten van het RAI een multidisciplinair overleg plaatsvindt tussen verzorgenden, huisarts, specialist ouderengeneeskundige en anderen zorgverleners. Tenslotte biedt RAI ook aan managers inzicht in de gebieden die voor verbetering vatbaar zijn in hun huis doordat de uitkomsten worden vergeleken met andere huizen.

Het onderzoek werd uitgevoerd in tien verzorgingshuizen in de regio Westfriesland. In totaal werkten 322 bewoners aan het onderzoek mee. Inmiddels wordt het nieuwe zorgmodel verder uitgerold in andere verzorgingshuizen. Meer informatie over het nieuwe zorgmodel en een film over het project is te vinden op www.nedrai.nl.

Plaats een reactie