Ouderen, de generatie van de toekomst?

Het thema van deze lustrumeditie is ‘Ouderen, de generatie van de toekomst?’ Hoe zijn ouderen actief in de samenleving? Is de derde levensfase een probleem of zijn ouderen de vrijwilligers van de toekomst?

MOVISIE Diversiteitsprijs
U kunt uw project nu inschrijven voor deelname aan MOVISIE Diversiteitsprijs 2011. Deze prijs bekroont jaarlijks een project dat invulling geeft aan diversiteit op lokaal, regionaal of landelijk niveau. Inzenden kan tot 1 september 2011.

“Het beeld van ouderen is vaak negatief gekleurd. Er bestaan hardnekkige mythes over ouder worden. Dat betekent ziek worden, cognitief achteruitgaan, dementie, depressie en sociaal isolement. Sommigen noemen de vergrijzing een probleem voor de samenleving. Maar klopt dat beeld? Er bestaat een grote diversiteit onder ouderen. Dat heeft te maken met verschillen in leefstijl, achtergrond, perspectief en behoeften, maar ook met verschillende omstandigheden en positie in de samenleving. Vrouwen en mannen, ouderen uit allerlei etnische groepen, oudere migranten, roze ouderen, ouderen met een psychische, verstandelijke of lichamelijke beperking. Ouder worden gaat niet alleen over zorgbehoeften en ondersteuning, het gaat ook over meedoen in de samenleving. Over een nieuw perspectief”, zegt projectleider Annie Oude Avenhuis van MOVISIE.

Meedoen?
Kent u een project waarbij diversiteit en ouderen een rol spelen? Dan kunt u dit project inschrijven tot 1 september 2011. Het kan een project zijn waarbij u zelf bent betrokken, maar u kunt ook een of meerdere projecten van anderen voordragen.

Criteria
De criteria voor deelname zijn:

– Het project draagt bij aan empowerment van de doelgroepen zelf: de competenties en vaardigheden van ouderen worden versterkt.
– Het project richt zich op groepen of projecten die faciliteren dat ouderen op een gelijkwaardige manier kunnen deelnemen aan alle aspecten van het maatschappelijk leven.
– Het project draagt op concrete en zichtbare wijze bij aan de gezondheid, emancipatie en/of maatschappelijke participatie van individuen of groepen ouderen.
– Het project brengt de verschillende doelgroepen zélf op positieve ideeën en stimuleert hen tot activiteiten.
– Het project is samen met de doelgroep (ouderen) ontwikkeld.
– Het project is baanbrekend en innovatief.
– Het project is makkelijk na te volgen/over te dragen.
– Het project heeft een positieve balans tussen kosten en baten.

Procedure
Na sluiting van de inschrijvingsdatum beoordeelt een onafhankelijke jury alle inzendingen. De uitreiking van de MOVISIE Diversiteitsprijs 2011 vindt plaats op een nog nader bekend te maken datum en locatie. De winnaar krijgt 40 uur advies en ondersteuning van MOVISIE. Hiermee kunnen organisaties hun project een extra impuls geven.

Adviesgroep
De organisatie van de MOVISIE Diversiteitsprijs 2011 is in handen van MOVISIE in samenwerking met ANBO, Coalitie voor Inclusie, COC Nederland, Commissie Gelijke Behandeling, CSO Koepel van Ouderenorganisaties, E-Quality kenniscentrum voor emancipatie, gezin en diversiteit, Forum, instituut voor multiculturele vraagstukken, ILC Zorg voor Later, NOOM Netwerk van Organisaties van Oudere Migranten, PCOB, Schorer, Vilans, Unie KBO, en ZonMw.

Lustrumeditie
In november 2011 wordt de Diversiteitsprijs voor de vijfde keer uitgereikt. Eerdere thema’s waren: Leven met beperkingen (2010), Seksuele diversiteit (2009), Jongeren (2008) en Armoede (2007).

Meer informatie
De projecten moeten worden ingediend via de site van MOVISIE. Heeft u vragen over het indienen van een project of vraagt u zich af of uw project wel in aanmerking komt voor de prijs? Bekijk de criteria voor deelname hieronder of stel uw vraag aan Sita Basant, s.basant@movisie.nl, 030 789 2185.

Plaats een reactie