Oudere van nu leeft ongezonder dan die van vroeger

De 65-plussers van tien jaar geleden leefden gezonder dan die van vandaag. Dat de laatsten toch ouder worden dan die anno 2002, komt door de vooruitgang van de medische wetenschap. Zonder deze zouden onze levensverwachting afnemen. Deze uitspraken deed Evelyn Finnema op vrijdag 2 november 2012 in de schouwburg van Leeuwarden.

Zij is lector Wonen, Welzijn en Zorg op hoge leeftijd. Zij deed haar uitspraak tijdens het Zorgcongres van Fryslan Zorgbelang. Ondergetekende was spreker vòòr haar, Mijn lezing voor de 150 congresdeelnemers leek min of meer op mijn afscheidscollege. Die tref je aan op www.guusschrijvers.nl.

Finnema, wier observatie ik voor het eerst hoorde, deed nog meer opvallende uitspraken. Zij constateert dat de eenzaamheid onder jongeren groter is dan onder ouderen. Verder ervaren ouderen gemiddeld genomen een betere kwaliteit van leven dan jongeren. Aldus Finnema.

Auteur: Prof. dr. A.J.P. (Guus) Schrijvers
Professor Schrijvers bekleedt de leerstoel Algemene Gezondheidszorg bij het Julius Centrum voor Gezondheidswetenschappen en Eerstelijns Geneeskunde, Universitair Medisch Centrum Utrecht.

Plaats een reactie