Oudere migranten in gesprek met zorgverzekeraars

Op 27 november 2010 organiseerden het NOOM (Netwerk van Organisaties van Oudere Migranten) en Pharos een werkconferentie over zorgverzekeringen. Het doel van de bijeenkomst was inzicht te krijgen in knelpunten die migranten ervaren in hun contacten met zorgverzekeraars en knelpunten die zorgverzekeraars ervaren in hun dienstverlening aan migranten.

Tevens beoogde deze werkconferentie de mogelijkheden te verkennen om zorgbehoeftes van migranten op te nemen in het zorginkoopbeleid van zorgverzekeraars. Het initiatief voor deze bijeenkomst lag bij Pharos, die vanuit het meerjarenprogramma ‘Migrant als klant’ verschillende projecten ontwikkelt om de rol en regie van migranten in het zorgstelsel te versterken.

Het NOOM verleende medewerking aan dit initiatief, omdat de recente veranderingen in het zorgstelsel en de kansen die dit biedt, relevante thema’s zijn voor de oudere migranten in Nederland.

Zo bestaan er nog veel onduidelijkheden bij de achterban over zorgverzekeringen en zijn er signalen dat migranten vaker onderverzekerd zijn. Ter voorbereiding op de werkconferentie heeft het NOOM casussen en achtergrondinformatie verzameld bij de achterban.

Plaats een reactie