Oudere mannen zijn banger voor hun relatie

Mannen van vijftig jaar en ouder zijn veel afhankelijker van hun relatie dan vrouwen. Mannen koesteren de relatie meer en zijn banger dat die ophoudt. Dat blijkt uit onderzoek van tijdschrift Zin in samenwerking met de Vrije Universiteit.

Zin, 109Het onderzoek werd uitgevoerd onder 612 mannen en vrouwen tussen de 50 en 80 jaar met een minstens 15 jaar durende relatie. Terwijl bij jonge stellen juist de vrouw onzeker is in de relatie, blijken in latere levensfases juist mannen zich meer zorgen te maken over de ontwikkeling van de liefde en zijn juist zíj banger dat zij en hun partner uit elkaar groeien.

Vrouwen hebben vriendinnen
Hoogleraar interpersoonlijke relaties Catrin Finkenauer is verrast, maar weet een verklaring: “Je sociale netwerken worden in de loop van je leven kleiner en met name door vrouwen bijgehouden. Het lijkt erop dat oudere mannen vooral hun partner nog hebben om intieme, persoonlijke gesprekken mee te voeren. Ze worden dus afhankelijker van hun vrouw voor hun sociale netwerk en morele steun. Terwijl vrouwen ook praten met hun moeder, zus en beste vriendinnen.”

Op de vraag ‘Waarom bent u nog bij elkaar?’ blijkt liefde in de brede zin bij oudere stellen nog steeds de belangrijkste reden. Op 1: gevoelens van en voor de ander, 2: gevoel van geluk, 3: intimiteit en geborgenheid, 4: voldoening en 5: veiligheid. ‘De kinderen’ staan op plek 9.

Beter dan het gemiddelde stel
Meer dan 90%, en vooral vrouwen, beweert het beter te doen dan het gemiddelde stel. Ze hebben, zeggen ze, minder geheimen voor elkaar, minder ruzie, brengen meer tijd samen door, hebben meer aandacht en genegenheid voor elkaar en lopen minder kans om binnenkort te scheiden. Statistisch gezien kan dat niet. “De reden is motivatie: mensen willen graag dat het zo is en daarom hebben ze meer aandacht voor de positieve punten van hun liefde. Het sociale netwerk speelt hierbij een grote rol. Als de ondervraagde vrouwen veel vrienden hebben die ook nog bij elkaar zijn, zijn ze tevredener over hun eigen huwelijk. Die sociale druk speelt voor vrouwen ook een grote rol in de keus om bij iemand te blijven. Ze zijn nu eenmaal gevoeliger dan mannen voor wat de omgeving ervan vindt,” aldus Finkenauer.

Mannen onzeker door pensioen
De rest van het onderzoek geeft het beeld dat mannen emotioneel afhankelijker zijn van hun vrouwen dan andersom. “Misschien hangt dit ook samen met het feit dat veel mannen op die leeftijd met pensioen gaan. Dat is toch een behoorlijke verandering waarvan de man, die in de meeste gevallen de kostwinner is, best onzeker kan raken. Je haalt respect en eigenwaarde uit je werk, en dan zit je ineens thuis. Je vrouw kan je dan helpen dit samen op te vangen en daaraan te wennen,” weet hoogleraar Catrin Finkenauer.

Nog een paar opmerkelijke percentages:
-74% denkt dat er minder kans is om te gaan scheiden dan de gemiddelde Nederlander
-55% zegt minder ruzie te hebben dan andere stellen
-70% voelt zich belangrijker sinds de relatie
-40,4% van de mannen vindt zijn relatie bijna perfect – tegen 26,7% van de vrouwen

Alles over het onderzoek is te lezen in de nieuwe Zin die deze week verschijnt.

Plaats een reactie