Oude en nieuwe herinneringen ophalen bij Alzheimerpatiënten

Het opslaan, vasthouden en herinneren van unieke gebeurtenissen uit ons leven neemt geleidelijk af wanneer we ouder worden. Bij de ziekte van Alzheimer is deze afname zó groot, dat het ons dagelijks leven desastreus beïnvloedt.

Wat verandert er in de hersens tijdens veroudering en de ziekte van Alzheimer? Om dit in beeld te krijgen, heeft promovendus Olga Meulenbroek de hersenactiviteit gemeten bij Alzheimerpatiënten bij het uitvoeren van geheugentaken. Hieruit blijkt dat er veel compensatie plaatsvindt in de hersens van deze patiënten. Het komt ook voor dat er verhoogde activiteit is in bepaalde hersengebieden.

Een bijzonder resultaat is dat de hersenactiviteit verschillend is bij het ophalen van oude en nieuwe herinneringen. Het blijkt dat vroeg in het ziekteproces bij Alzheimerpatiënten activiteit in bepaalde gebieden hoger wordt tijdens het ophalen van oude herinneringen. Dit is gerelateerd aan het krimpen van de hippocampus (een belangrijk geheugengebied). Als deze patiënten nieuwe herinneringen ophalen, dan is deze verhoogde activiteit niet aanwezig.

Dit wijst op een probleem tijdens het opslaan van herinneringen bij de ziekte van Alzheimer. Bij nieuwe herinneringen is er waarschijnlijk geen compensatie mogelijk, doordat hersengebieden minder goed met elkaar communiceren. Het onderzoek van Meulenbroek geeft aanknopingspunten om de vroege diagnostiek van Alzheimer te verbeteren en om nieuwe hulpmiddelen in de behandeling te ontwerpen.

Biografie
Olga Meulenbroek (Nieuwegein, 1981) studeerde biologie in Nijmegen. Bovenstaand onderzoek verrichtte ze binnen het onderzoeksinstituut Donders Centre for Cognitive Neuroscience van het UMC St Radboud. Ze is postdoc bij de afdeling Geriatrie en coördinator van het Alzheimer Centrum Nijmegen.

Promotiegegevens
Promovendus: mevrouw drs. O.V. Meulenbroek
Titel promotie: Neural correlates of episodic memory in healthy aging and Alzheimer’s disease
Promotors: De heer prof. dr. G.S.E. Fernández, de heer prof. dr. M.G.M. Olde Rikkert, de heer prof. dr. R.P.C. Kessels
Copromotors: De heer dr. M.J.P. Rijpkema
Datum: maandag 20 december 2010, 13:30 uur
Locatie: Academiezaal Aula, Comeniuslaan 2
Faculteit: Faculteit der Medische Wetenschappen

Plaats een reactie