Oud-NFK voorzitter Els Borst pleit voor nieuwe financieringsstructuur patiëntenorganisaties

Per 1 januari 2011 treedt Els Borst na 8 jaar terug als voorzitter van de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK). Bij haar vertrek roept zij op tot een betere financiële basis voor patiëntenorganisaties door deze te betalen uit de reguliere zorgpremies.

Als ex-vice premier en ex-minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, heeft Els Borst haar kennis en ervaring ingezet voor de kankerpatiëntenbeweging. Met haar bijzondere inzet en deskundigheid heeft Els Borst veel voor de kankerbeweging betekend. Inmiddels wordt de NFK meer en meer gezien en gewaardeerd als gesprekspartner en als de partij die de belangen van mensen geraakt door kanker op een professionele manier behartigt. Wat nog rest is een structurele en onafhankelijke financiering van de NFK maar ook van patiëntenorganisaties in het algemeen.

Els Borst verwoordt het aldus: “De gehele Nederlandse patiëntenbeweging moet het doen met een pot van 40 miljoen euro. Dat is een “fooi” als je het afzet tegen de budgetten van zorgaanbieders en zorgverzekeraars en het aantal patiëntenorganisaties in Nederland. Ik pleit er voor dat patiëntenorganisaties nu eindelijk eens, net als de verzekeraars en de zorgaanbieders, betaald gaan worden uit de reguliere zorgpremies zodat we echt onze rol kunnen gaan oppakken.”

In het nieuwe zorgstelsel moeten zorgaanbieders, zorgverzekeraars en patiëntenorganisaties met elkaar samenwerken om te komen tot kwalitatief goede en betaalbare zorg. Hierin zijn patiënten de ‘zwakste’ partij. Om de stem van de patiënt harder te laten horen en hun belangen zwaarder te laten wegen is het van belang om meer ruimte te geven aan patiëntenorganisaties.

Plaats een reactie