Osira Amstelring onder verscherpt toezicht

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft verscherpt toezicht ingesteld bij de Stichting Osira Amstelring voor de intramurale zorgsector verpleging & verzorging en de zorgsector lichamelijk gehandicapten. De inspectie doet dit vanwege structurele tekortkomingen in de kwaliteit en veiligheid van zorg.

Stichting Osira Amstelring biedt verpleging en verzorging aan ouderen en lichamelijk gehandicapten op 27 locaties in en rond Amsterdam. De zorg voor ouderen vindt onder andere plaats in het Willem Dreeshuis, Bernardus, De Bogt/Westerbeer, Groenelaan en Sint Jacob. De zorg voor bewoners met een lichamelijk handicap in zorgsteunpunten zoals Park de Meer, IJburg en Berkenstede. De inspectie heeft de genoemde locaties in februari 2011 bezocht en de kwaliteit en veiligheid van zorg beoordeeld. Aanleiding voor de inspectiebezoeken was een reeks van ernstige meldingen en signalen over de kwaliteit en continuïteit van de zorg binnen Osira Amstelring. Tijdens de bezoeken is niet alleen met de medewerkers gesproken, maar ook met de ondernemingsraad, cliëntenraad en cliënten zelf.

Uit de inspectiebezoeken kwam een zeer zorgelijk beeld naar voren. Bij alle bezochte woonzorgcentra en bij twee van de drie zorgsteunpunten was er sprake van hoge en zeer hoge risico’s voor de kwaliteit en veiligheid van de zorg. Zorgplannen voor bewoners in de woonzorgcentra waren niet actueel of ontbraken, er was een structureel tekort aan voldoende deskundig personeel, er was sprake van een onveilige woonomgeving door achterstallig onderhoud en er bestond een ernstig gebrek aan vertrouwen van medewerkers en cliënten in de Raad van Bestuur. Dit alles tegen de achtergrond van grote financiële problemen en reorganisaties.

Uit het onderzoek van de inspectie blijkt dat de Raad van Bestuur nog niet voldoende stuurt op verbeteringen. De inspectie stelt daarom verscherpt toezicht in voor de intramurale zorgsector verpleging & verzorging en de zorgsector lichamelijk gehandicapten van Osira Amstelring, om hiermee te benadrukken dat verbeterplannen in de gehele stichting moeten worden uitgevoerd.

De inspectie gaat de komende periode de uitvoering van de verbetermaatregelen nauwlettend volgen. Daarnaast moet Osira Amstelring voor 15 april 2011 een plan van aanpak opstellen en ter goedkeuring voorleggen aan de inspectie. Osira Amstelring moet maandelijks aan de inspectie rapporteren over de voortgang van het plan van aanpak. De inspectie zal aangekondigde en onaangekondigde bezoeken brengen aan de zorglocaties van Osira Amstelring.

Het verscherpt toezicht geldt voor een periode van zes maanden. Heeft Osira Amstelring na zes maanden nog steeds onvoldoende verbeteringen doorgevoerd, dan zal de inspectie bestuursrechtelijke maatregelen nemen.

1 gedachte over “Osira Amstelring onder verscherpt toezicht”

 1. .
  Zaak is nu: Door Osira niet voldoende bevochten verruiming van rijksgelden alsnog aanpakken.

  Grotere aandrang om de bekende 20% hogere personeelskosten in de Randstad dan in de rest van het land, alsnog door welke maatregel dan ook van de regering onmiddellijk te laten ingaan. Voor verzorgers, maar net zo goed voor de loodgieters, cateraars en andere onderhoudsmensen!

  Naar mijn smaak met terugwerkende kracht. Iemand heeft zitten suffen toen de voorbije nu nog geldende maatregelen vastgesteld werden. De lijn tussen onze zorginstellingen en onze landelijke portemonnee is – door onkunde? – te slecht geweest.

  Het recht op adquate zorgverlening had zwaar verdedigd moeten worden door lobbies. Dat kan/moet alsnog. Lobby-en kost geld en is daarnaast toch nodig. De Cost Gaat Voor De Baet Uit. Visje om kabeljauw te vangen.

  Recht op Baet en kabeljauw. Dus randstedelijke zorginstellingen: óp naar Den Haag.

  Achteraf kunnen we ook nog zien waar de blaam ligt. Maar dat is niet een zaak van het heden.

  Samengevat: Goed betaald personeel moet weer de handen aan de bedden hebben.
  .

  Beantwoorden

Plaats een reactie