Orthopedisch implantatenregister verrijkt met overlijdensdatum

De Landelijke Registratie Orthopedische Implantaten (LROI) is uitgebreid met de overlijdensdatum van mensen met een gewrichtsprothese. Hierdoor is er meer zicht op de levensduur en dus de prestatie van een gewichtsprothese. En dit draagt bij aan het verbeteren van de patiëntveiligheid.

Kwaliteitsregister
De LROI is een kwaliteitsregister van de orthopedisch chirurgen dat alle orthopedische gewrichtsimplantaten registreert. De LROI registreert het moment van een (her)operatie: de protheseplaatsing en het moment van verwijderen of vervangen van de prothese. Om de zuivere levensduur en dus de prestatie van een prothese te kunnen bepalen, is het noodzakelijk dat de overlijdensdatum van een patiënt met een gewrichtsprothese in het register wordt opgenomen. Dit voorkomt de indruk dat een prothese nog steeds in gebruik is, wat kan leiden tot een overschatting van de levensduur van de prothese.

Patiëntveiligheid
Alle orthopedisch chirurgen in Nederland registreren in de LROI. Inmiddels zijn 207.000 heupprothesen en 157.000 knieprothesen opgenomen in het register. Doel van het register is de kwaliteit van orthopedische zorg inzichtelijk te maken. Bovendien draagt het register bij aan patiëntveiligheid: mocht er sprake zijn van een calamiteit, dan zijn via het register en de zorginstellingen alle betrokken patiënten te traceren. Ook voor het zorgvuldig benaderen van de betrokken patiënten is het beschikken over een (eventuele) overlijdensdatum van essentieel belang.

Privacy
De koppeling is gerealiseerd op een manier die de privacy van de patiënt waarborgt en die juridisch veilig is. Een dergelijke koppeling is in Nederland nog niet eerder gerealiseerd.

Meer informatie
www.orthopeden.org
www.zorgvoorbeweging.nl
www.mijnheupprothese.nl

Plaats een reactie