Orkestratie van de prenatale zorg

In haar oratie bespreekt prof.dr. Katia Bilardo het relatief nieuwe vakgebied – tevens haar leeropdracht – foetale geneeskunde. Deze discipline is ontstaan met de komst van de echoscopie in de verloskunde, waardoor het mogelijk werd toegang te verkrijgen tot de baby in de baarmoeder. Voeg daarbij de snelle ontwikkelingen in de genetica en het wordt duidelijk dat momenteel heel veel van de stoornissen in de ontwikkeling van de ongeborene tijdens de zwangerschap zijn vast te stellen.

Dit betreft niet alleen aangeboren afwijkingen, maar ook bepaalde zwangerschapsaandoeningen zoals hoge bloeddruk en zwangerschapsvergiftiging, die al vroeg in de zwangerschap kunnen worden voorspeld, waarna preventieve behandeling kan worden ingesteld.

Het mag duidelijk zijn dat zwangere vrouwen door deze ontwikkelingen vroeg in de zwangerschap steeds meer informatie zullen krijgen. Daarbij moeten zij zelf de keuze maken van welke onderzoeken zij gebruik willen maken. Goede ‘counseling’ is een eerste vereiste.

Daarnaast vereist vroege diagnostiek van aangeboren afwijkingen een intensieve samenwerking tussen een breed scala aan specialisten die betrokken zijn bij de prognose en behandelopties voor deze kinderen en zorgdragen voor opvang en begeleiding na de geboorte. Samenwerking in de gehele noordelijke regio is daarbij van groot belang.

Deze intensieve samenwerking tussen vele disciplines kan gezien worden als een orkest dat zich op een belangrijke première voorbereidt. Harmonieuze samenwerking in Noordoost-Nederland moet tot een perfecte uitvoering gaan leiden. Daarmee worden unieke kansen gecreëerd voor een kwalitatief hoogwaardige patiëntenzorg en voor topwetenschappelijk onderzoek.

Oratie
Orateur: mw. prof.dr. C.M. Bilardo
Titel: Orkestratie van de prenatale zorg
Leeropdracht: Foeto-maternale geneeskunde, i.h.b. de prenatale diagnostiek en therapie
Faculteit: Medische Wetenschappen
Datum: 14 februari 2012, 16.15 uur
Plaats: Aula Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

Plaats een reactie