Opvoeden zonder problemen bestaat niet

Volgens hoogleraar pedagogiek Micha de Winter is opvoeden teveel een prestatie van individuele ouders geworden. Elk probleem ervaren ouders als persoonlijk falen. En dus zoekt men heil bij deskundigen. Terwijl iedere ouder met dezelfde vragen worstelt.

Zijn oplossing: ga bij elkaar te rade. Want opvoeden zonder problemen bestaat niet. En de pedagoog? Die moet mensen meer zelf laten ontdekken.

Pilots
De Winter doet deze uitspraken in de speciale bijlage van het magazine INZET die geheel gewijd is aan het project Allemaal Opvoeders. In 2010-2011 zijn in elf gemeenten door onder andere Centra voor Jeugd en Gezin pilots uitgevoerd in het kader van Allemaal Opvoeders, ondersteund door het Nederlands Jeugdinstituut en gevolgd met onderzoek vanuit de Universiteit Utrecht. Doel was ervaring op te doen met het versterken van de informele sociale steun rondom gezinnen. De pilots ondersteunen vrijwilligersactiviteiten en zorgen voor gelegenheden en plekken waar ouders, jongeren en buurtgenoten met elkaar in gesprek kunnen gaan over opvoeden en opgroeien.

Investeren in alternatieven
Volgens De Winter is deze aanpak hard nodig want het huidige model van de jeugdzorg ontspoort aan alle kanten. ‘Problemen zitten veel minder vaak in het individuele kind, gezin of ouder dan we denken. De oorzaak voor al die problemen zit in de manier waar we met elkaar samenleven, waarop we de maatschappij vorm geven. Je kunt niet hulpverlener op hulpverlener blijven stapelen. Dus de overheid zal moeten investeren in alternatieven zoals Allemaal Opvoeders.’

Verder
In de speciale bijlage verder veel aandacht voor de laagdrempelige opvoedondersteuning die CJG Beijum in Groningen biedt en voor het mammacafé in Enschede. Er komen vier dilemma’s aan bod: ‘Wie is de opvoeder?’, ‘Helpen of stimuleren?’, ‘Het CJG is toch geen buurthuis!’ en: ‘Hoe civil is de pedagogische civil society?’

Bestellen
De speciale bijlage ALLEMAAL OPVOEDERS en het bijbehorende magazine INZET zijn online te bekijken en gratis te bestellen via de website van het ZonMw-programma Vrijwillige Inzet voor en door jeugd en gezin. Het is ook mogelijk kosteloos grotere aantallen te bestellen om uit te delen tijdens congressen of andere activiteiten.

Meer informatie
– Bekijk of bestel het magazine Vrijwillige Inzet
– Programmapagina Vrijwillige Inzet

Plaats een reactie