Opvoeden doe je samen

0
772

Tijdens het Slotcongres Allemaal Opvoeders is de handreiking ‘De rol van het Centrum voor Jeugd en Gezin bij het versterken van de pedagogische civil society’ aangeboden aan de gemeenten die in deze publicatie hun ervaringen delen. De handreiking is het resultaat van een tweejarige pilot onder elf gemeenten. Zij hebben manieren gezocht waarop centra voor jeugd en gezin samen met andere jeugdvoorzieningen de vorming van informele netwerken rond gezinnen kunnen stimuleren. Ook is gekeken hoe je het opvoeden van kinderen in de buurt tot een gedeelde verantwoordelijkheid kunt maken. Met deze handreiking hoopt het Nederlands Jeugdinstituut andere gemeenten te inspireren.

In de handreiking zijn ervaringen uit de praktijk gebundeld. Voor een positieve ontwikkeling van jeugdigen is het belangrijk dat zij opgroeien in een sociale opvoedomgeving, waarin mensen zich betrokken en medeverantwoordelijk voelen. Bijvoorbeeld door een oogje in het zeil te houden als kinderen buiten spelen of door met andere ouders dagelijkse opvoedvragen uit te wisselen. Van belang is dat in dat geheel van de pedagogische civil society het initiatief bij burgers ligt. Het is de rol van professionals om te faciliteren, te ondersteunen en soms uit te lokken. Het CJG kan bijvoorbeeld ontmoetingsplaatsen mogelijk maken of activiteiten van ouders en andere buurtbewoners onder de aandacht brengen. De handreiking is bedoeld voor professionals, werkzaam bij gemeenten en centra voor jeugd en gezin die aan de slag willen met het versterken van de pedagogische civil society. Die op zoek zijn naar onderbouwing en legitimering van beleid en die meer handvatten willen om een aanvullende rol voor het CJG vorm te geven of inspiratie zoeken bij collega-gemeenten.

Allemaal Opvoeders
In het project Allemaal Opvoeders verkenden en versterkten de gemeenten Eindhoven, Enschede, Groningen, Haarlemmermeer, Houten, Loon op Zand, Maastricht, Sittard-Geleen, Tilburg, Utrecht en Zaanstad in de periode van medio 2009 tot en met december 2011 de pedagogische civil society vanuit het CJG. Dit is gedaan door het ontwikkelen en ondersteunen van activiteiten met en door jeugdigen, ouders en burgers. Het project is een gezamenlijk initiatief van het Nederlands Jeugdinstituut en een onderzoeksteam van de Universiteit Utrecht, onder leiding van Prof. Dr. Micha de Winter, hoogleraar Maatschappelijke Opvoedingsvraagstukken.

Meer informatie
De handreiking ‘De rol van het Centrum voor Jeugd en Gezin bij het versterken van de pedagogische civil society’ is gratis te downloaden via de website www.allemaalopvoeders.nl. Op deze geheel vernieuwde site vindt u alle aanpakken die de elf gemeenten de afgelopen jaren hebben gekozen. Ook kunt u inspiratie op doen om zelf activiteiten te organiseren. De website geeft daarnaast informatie over het onderzoek naar het effect van de activiteiten die in het kader van het project Allemaal Opvoeders zijn georganiseerd. Dit onderzoek loopt nog door tot eind 2013. Het Nederlands Jeugdinstituut biedt ondersteuning en advies op maat bij het versterken van de pedagogische civil society in gemeenten. Via de website kunnen geïnteresseerde gemeenten contact met ons opnemen.