Opvoeden doe je met zijn allen

Niet alleen ouders maar ook familieleden, buurtbewoners, sporttrainers en zelfs ouders van vriendjes en vriendinnetjes hebben invloed op de opvoeding van een kind. Dat stelt Mireille Gemmeke van het Nederlands Jeugdinstituut in het oktobernummer van het magazine INZET. ‘Een kind groeit het beste op in een veilige omgeving met hechte sociale verbanden, waar mensen niet onverschillig staan tegenover elkaar en elkaars kinderen.’

Het idee van zo’n pedagogische civil society is volgens Gemmeke niet bedoeld om te bezuinigen. Er wordt wel een beroep gedaan op vrijwilligers en de professionele hulpverleners doen een stapje terug. Gemmeke: ‘We willen ouders het vertrouwen geven dat ze dingen zelf kunnen oplossen. We willen ook dat ze zich gesteund voelen door hun omgeving en de verantwoordelijkheid voor de opvoeding met anderen delen.’

In de praktijk
Vijf lokale leiders van het project Allemaal Opvoeders geven aan hoe ze die pedagogische civil society in de praktijk vormgeven. Eén van hen zegt: ‘Overal laten we nu hetzelfde geluid horen: dat het belangrijk is om een goede sfeer en een goed opvoedklimaat in de wijk te hebben en dat we daar samen voor moeten zorgen. Het gaat niet van de ene dag op de andere, maar ik merk dat de nieuwe aanpak aanslaat.’ Een ander: ‘Bij thema-avonden stimuleren we ouders nu om met elkaar in gesprek te gaan in plaats van alleen maar te luisteren naar een deskundige. Die avonden zijn er een stuk levendiger op geworden!’

Magazine Vrijwillige INZET
In het magazine verder uitgebreid aandacht voor een NUSO-project waarbij wijkbewoners door het opknappen van een speeltuin deze weer een belangrijke buurtfunctie hebben gegeven. Saskia Daru van Movisie en Fedde Boersma van ScoutingNederland vertellen over het voorkomen van seksueel misbruik binnen organisaties waar vrijwilligers met kinderen werken. Daarnaast: jongeren die worden getraind door het NISB om als sportcoaches activiteiten in de wijk organiseren, ouderavonden van The Family Factory, informatie over het Europees Jaar van het Vrijwilligerswerk en het vrolijke vrijwilligersspel – heb je niet goed naar je vrijwilligers geluisterd? Ga dan terug naar af.

Bestellen
Het magazine INZET is online te bekijken en gratis te bestellen via de website van het ZonMw-programma Vrijwillige Inzet voor en door jeugd en gezin: www.vrijwillige-inzet.nl/magazine. Het is ook mogelijk kosteloos grotere aantallen te bestellen om uit te delen tijdens congressen of andere activiteiten.

Plaats een reactie