Opvang in een gastgezin helpt vluchtelingen integreren

Wanneer vluchtelingen een verblijfsvergunning krijgen, dan kan het nog weken of zelfs maanden duren voordat ze een woning toegewezen krijgen. Normaal gesproken verblijven ze in die tijd in een Asielzoekerscentrum (AZC), maar het is ook mogelijk om tijdelijk in te trekken bij een gastgezin.

Deze opvang komt de integratie ten goede, blijkt uit een publicatie van onder meer Hans van Dijk en Quita Muis (Tilburg University) in Journal of Immigrant & Refugee Studies.

“Gegeven de positieve ervaringen kunnen we gerust spreken van een best practice voor integratie”, concluderen de onderzoekers. 

Onderzoek, eerlijk verhaal

Hoofdonderzoeker dr. Hans van Dijk werd benaderd door TakeCareBnB om de ervaringen van zowel vluchtelingen als de gastgezinnen te evalueren. TakeCareBnB helpt vluchtelingen en gastgezinnen om met elkaar in contact te komen en zoekt daarbij naar een goede match.

Van Dijk pakte het onderzoek op onder de voorwaarde dat het een eerlijk verhaal moest worden, dus ook als de gastgezinopvang niet zou werken. Het onderzoek werd uitgevoerd bij 51 gastgezinnen. 

Taal en cultuur

Hans van Dijk: “Er zijn tien vlakken waarop integratie van belang is. Bij een paar is het vrij logisch dat verblijf in een gastgezin helpt bij de integratie, zoals huisvesting of het leren kennen van Nederlanders. Maar we zagen dat het ook hielp bij andere aspecten van integratie, zoals het vinden van werk en het leren van de Nederlandse taal en cultuur. Zo gaf een vluchteling bijvoorbeeld aan dat hij in het AZC meer in zijn eigen cultuur bleef hangen doordat hij daar vooral omging met mensen met dezelfde culturele achtergrond.” 

Openstellen

Quita Muis MSc, promovenda Sociologie aan Tilburg University, vult aan. “We zien dat op vrijwel alle vlakken de ondersteuning van gastgezinnen enorm heeft geholpen. Integratie wordt vaak gezien als een taak van de vluchteling: die moet zich maar aanpassen. Maar onze studie laat zien dat vluchtelingen daar veel beter toe in staat zijn wanneer Nederlanders zich openstellen, met als summum dus de gastopvang in hun huis en zodoende het leven met de vluchteling delen.” 

Verrrijkend

Hans van Dijk: “Dat was natuurlijk niet altijd even makkelijk. Gastgezinnen gaven aan dat het te gast hebben van een vluchteling niet altijd goed uitkwam. Van de 51 gastgezinnen beoordeelde slechts een handvol de ervaring als negatief. Zo was er een gastgezin dat aangaf een heel ander leefritme te hebben dan de vluchteling. Maar de overgrote meerderheid vond de opvang verrijkend, gaf aan veel geleerd te hebben over de achtergrond en problematiek van vluchtelingen, en vond het ook heel fijn om concreet te kunnen helpen met de integratie van vluchtelingen. Gegeven al deze positieve ervaringen kunnen we gerust spreken van een best practice voor integratie.”

Beladen thema

“Sinds de Tweede Wereldoorlog zijn er nog nooit zoveel vluchtelingen geweest als nu: meer dan 1% van de wereldbevolking”, zegt Quita Muis. “En landen zitten ermee in hun maag: de opvang is een politiek zeer beladen thema, zeker nu door corona de prioriteiten al snel elders liggen. Daarnaast is de integratie van vluchtelingen niet altijd even goed verlopen. Daarom is dit soort onderzoek naar factoren die bijdragen aan de integratie van vluchtelingen belangrijk.” 

Onderhavige studie is pas gepubliceerd in het toonaangevende internationale tijdschrift Journal of Immigrant & Refugee Studies, getiteld Roomies for life? An assessment of how staying with a local facilitates refugee integration. Auteurs: Hans van Dijk, Quita Muis (Tilburg U), Lena Knappert (VU) en Sophie Alkhaled (Lancaster U).

Plaats een reactie