Opvallende verschillen voorschrijfgedrag medicijnen ziekenhuizen

In de afgelopen jaren zijn de uitgaven aan geneesmiddelen in Nederland gestegen tot meer dan vijf miljard euro. Medisch specialisten kunnen een bijdrage leveren aan de beheersing van de geneesmiddelenuitgaven, door doelmatig voor te schrijven onder het principe ‘goedkoop waar het kan en duur waar het moet’.

De keuze die een specialist maakt bij het voorschrijven van bijvoorbeeld een cholesterolverlager (dit betreft een grote groep gebruikers) beïnvloedt de kosten: generieke simvastatine is 98% goedkoper dan het merkgeneesmiddel van atorvastatine.

In opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) deed Vektis onderzoek naar het voorschrijfgedrag van medisch specialisten van geneesmiddelen voor gebruik buiten het ziekenhuis. Gekeken is naar het aandeel merkgeneesmiddel dat is afgeleverd door apotheken en apotheekhoudende huisartsen, op voorschrijven van medisch specialisten. Bij algemene ziekenhuizen varieert het aandeel merkgeneesmiddel tussen de 43% en 70%. De verschillen tussen ziekenhuizen per geneesmiddelengroep zijn soms nog groter. Bijvoorbeeld bij de algemene ziekenhuizen varieert het aandeel merkgeneesmiddel bij de maagzuurremmers tussen de 24% en 77%. De belangrijkste conclusie is dat er opvallende verschillen zijn tussen ziekenhuizen als het gaat om het voorschrijven van generieke geneesmiddelen.

Binnen het onderzoek zijn ook de verschillen tussen specialismen en de verschillende geneesmiddelengroepen onderzocht. Gebleken is dat sommige specialisten meer merkgeneesmiddelen voorschrijven dan anderen. Uit het onderzoek blijkt dit bijvoorbeeld bij maagzuurremmers, bloeddrukverlagers en cholesterolverlagers. Sommige verschillen zijn deels medisch te verklaren. De uitkomsten van het onderzoek bieden aanknopingspunten voor (onderzoek naar) verbetering van de doelmatigheid.

Downloaden: Het volledige rapport van Vektis.

Plaats een reactie