Optimalisering van de antikankerbehandeling met fluoropyrimidines

Maarten Deenen heeft het effect van genetische mutaties in het gen dat codeert voor het enzym dihydropyrimidine dehydrogenase, op de bijwerkingen en effectiviteit van de behandeling van uitgezaaide darmkanker onderzocht. Deenen laat hierbij zien dat een aantal genetische mutaties voorspellend zijn voor de ontwikkeling van ernstige bijwerkingen.

Vooruitzichten voor genetische mutaties in dihydropyrimidine dehydrogenase voor de start van therapie verbetert de veiligheid van de antikankerbehandeling met fluoropyrimidines, en is kosteneffectief. In een studie met 568 patiënten met uitgezaaide darmkanker die behandeld zijn met capecitabine-gebaseerde chemotherapie, onderzocht de promovendus het effect van de genetische mutaties in het gen dat codeert voor het enzym dihydropyrimidine dehydrogenase op de bijwerkingen en effectiviteit van de behandeling onderzocht.

Het onderzoek van Deenen laat zien dat vijf genetische mutaties sterk voorspellend waren voor de ontwikkeling van ernstige, potentieel levensbedreigende bijwerkingen, met als belangrijkste mutatie DPYD*2A. Alle patiënten met deze mutatie ontwikkelden ernstige bijwerkingen; indien de behandeling werd voortgezet na herstel van de bijwerkingen in deze patiënten werd de dosering gemiddeld met 50% gereduceerd.

In een prospectieve, nationale, multicenter studie is de veiligheid en kosteneffectiviteit van prospectieve screening op deze mutatie voor start van therapie onderzocht. In deze studie zijn 1600 patiënten voor start van therapie gescreend. Middels een initiële dosisaanpassing in patiënten waarin de mutatie gevonden werd, kon een veilige behandeling worden gegeven: de incidentie van ernstige bijwerkingen in de patiënten met deze mutatie werd hierdoor gereduceerd tot dezelfde incidentie in patiënten zonder deze mutatie die met een standaard dosering werden behandeld. Tevens bleek deze prospectieve screening kosteneffectief.

De promovendus stelt dat het invoeren van deze screening als de nieuwe “standard-of-care” belangrijk is voor de toekomstige patiënten die worden behandeld met fluoropyrimidines.

Promotiegegevens
Promovendus: Maarten Deenen
Faculteit: Faculteit Bètawetenschappen
Proefschrift: Treatment optimization of fluoropyrimidines as single agent and in combination therapy
Promotor 1: Prof. dr. J.H.M. Schellens
Promotor 2: Prof. dr. J.H. Beijnen
Copromotor 1: Dr. A. Cats
Datum en tijd: 26/1/2011, 14:30 uur
Locatie: Academiegebouw, Domplein 29, Utrecht

Plaats een reactie