Opsporing van hepatitis C kan beter

Charles Helsper laat zien dat opsporing van hepatitis C-dragers uit de bekende risicogroepen in het algemene publiek alleen effectief is als de eerstelijnszorg ondersteund en betrokken wordt. Opsporing van hepatitis C bij hard-druggebruikers in de verslavingszorg is zowel effectief als kosteneffectief als een actieve opsporingsstrategie wordt toegepast.

Hepatitis C is een via bloed overdraagbare leverziekte die kan leiden tot ernstige leverschade en leverkanker. In Nederland zijn naar schatting 15.000 tot 60.000 mensen geïnfecteerd, maar omdat infectie vaak niet met klinische verschijnselen gepaard gaat zijn deze personen moeilijk op te sporen. De behandeling is de laatste jaren sterk verbeterd waardoor hepatitis C een behandelbare ziekte is geworden. Hierdoor is de noodzaak tot opsporing toegenomen.

Promotiegegevens
Promovendus: Charles Helsper
Faculteit: Faculteit Geneeskunde
Proefschrift: Case finding strategies for hepatitis C infection
Promotor 1: Prof. dr. N.J. de Wit
Promotor 2: Prof. dr. M.J.M. Bonten
Copromotor 1: Dr. G.A. van Essen
Datum en tijd: 15/12/2011 10:30
Locatie: Academiegebouw, Domplein 29, Utrecht