Oproepcontract leidt tot problemen

Het aantal mensen met een oproepcontract is het afgelopen jaar enorm gestegen. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

FNV-vicevoorzitter Gijs van Dijk: “Vaak gaat het om mensen die niet eens genoeg uren krijgen om het minimumloon te kunnen verdienen. Dit is een van de grootste problemen van de arbeidsmarkt. Werkgevers moeten echt ophouden met smoesjes en huilverhalen dat ze niet anders kunnen. Met 0-urencontracten wordt de kwetsbare positie van mensen uitgebuit. Veel mensen moeten voortdurend beschikbaar zijn, zonder dat daar iets tegenover staat. Steeds meer jongeren kampen met een grote bestaansonzekerheid; ze zijn gedwongen om lang bij hun ouders te wonen en kunnen amper rondkomen”.

Verbod

In de zorg heeft de FNV een verbod afgedwongen op 0-urencontracten. Dat lijkt nu effect te hebben. De FNV wil ook in andere sectoren bereiken dat dit soort vormen van onzekerheid teruggedrongen wordt. De winsten van bedrijven, met name de grote bedrijven, zijn momenteel sky high, tegelijkertijd blijven de inkomens van mensen achter en neemt het aantal onzekere contracten toe.

De FNV komt dan ook op voor meer echte banen, verminderen van werkdruk en het eerlijk verdelen van werk door een Generatiepact. Daarnaast is een inkomensverbetering voor alle werkenden nodig.

Plaats een reactie