Oproep voor V&W Volksgezondheidsprijs 2011

De Vereniging voor Volksgezondheid en Wetenschap (V&W) kent jaarlijks de Volksgezondheidsprijs toe aan een beginnend onderzoeker die zich op bijzondere wijze verdienstelijk heeft gemaakt bij de wetenschappelijke bestudering van een maatschappelijk probleem, waardoor een bijdrage (op den duur) wordt geleverd aan verbetering van de gezondheidstoestand van de Nederlandse bevolking dan wel specifieke groepen daarbinnen, of aan verbetering van de structuur en het functioneren van (onderdelen van) de Nederlandse gezondheidszorg.

De prijs bestaat uit een oorkonde en een geldbedrag van € 1500 te besteden aan studiereis en/of congresbezoek. De Volksgezondheidsprijs gaat gepaard met een korte plenaire presentatie van het onderzoek op het jaarlijkse Nederlands Congres Volksgezondheid én bespreking in het Tijdschrift voor Gezondheidswetenschappen (TSG). Uitreiking en presentatie vinden plaats op het jaarlijkse Nederlands Congres Volksgezondheid (www.ncvgz.nl) op woensdag 11 april 2012 bij het VU Medisch Centrum in Amsterdam. Stukken kunnen tot uiterlijk 4 maart 2012 ingestuurd worden.

Beoordeling van de stukken
Bij de beoordeling van de kandidaten let de jury op de kwaliteit en toepasbaarheid van reeds verricht werk. Daarbij wordt gedacht aan een proefschrift of een aantal publicaties met originele onderzoeksresultaten verschenen in de laatste twee jaar. Kandidaatstelling kan langs twee verschillende wegen plaatsvinden: op voordracht of direct. Bij kandidaatstelling op voordracht dient schriftelijk te worden gemotiveerd waarom de kandidaat in aanmerking komt voor de prijs. Bij zowel directe als indirecte kandidaatstelling dient het proefschrift of een aantal gedurende de laatste 2 jaren verschenen artikelen van de kandidaat ingestuurd te worden. Ook kunnen inmiddels voor publicatie geaccepteerde manuscripten worden ingezonden. In beide gevallen dient een lijst van publicaties van de kandidaat te worden bijgevoegd waarop de afzender heeft aangegeven welke publicatie hij/zij het beste vindt.

Criteria
Manuscripten moeten uiterlijk 4 maart 2012 in 3-voud worden ingediend op het adres Lindelaan 4, 2282 EX Rijswijk, en tevens in elektronische vorm aan secretariaat@verenigingvenw.nl.

Voordrachten en directe kandidaatstelling moeten worden gericht aan de Voorzitter van de Jury, p/a. Lindelaan 4, 2282 EX Rijswijk.

Kandidaten mogen op de uiterste datum van indienen (4 maart) niet ouder zijn dan 35 jaar. Alle inzendingen worden vertrouwelijk behandeld.