Oproep tot forse beperking van het aantal psychiatrische bedden

De geestelijke gezondheidszorg moet het aantal mensen dat nu nog in psychiatrische ziekenhuizen verblijft de komende jaren fors beperken. Daarvoor pleitte Giel Hutschemaekers, hoogleraar Geestelijke Gezondheidszorg aan de Radboud Universiteit, donderdag 24 maart 2011 op het congres GeestKrachtigvooruit, dat terugblikte op 10 jaar GeestKracht, een grootschalig onderzoeksprogramma voor de GGZ.

“We moeten het aantal psychiatrische bedden halveren door er voor te zorgen dat veel meer mensen goed worden geholpen in de eerste lijn. Mensen in de gespecialiseerde GGZ gaan vaak onnodig veel gebukt onder het stigma van psychiatrisch patiënt.”

De oproep van de hoogleraar sluit aan de bij wens van minister Schippers (Volksgezondheid). Zij zei eerder deze week in de Tweede Kamer dat een reductie uit oogpunt van de patiënt en uit kostenoverwegingen wenselijk is. In 2009 waren ruim 32.000 bedden in de GGZ in gebruik.

Veel bereikt met GeestKracht
Op het congres in Zwolle werd de loftrompet gestoken over het succes van het onderzoeksprogramma GeestKracht. “Grootschalig onderzoek in de GGZ is niet alleen nuttig maar ook noodzakelijk”, benadrukte Richard van Dyck, emeritus hoogleraar psychiatrie. “GeestKracht heeft 121 wetenschappelijke publicaties opgeleverd en 15 miljoen aan extra gelden uit Europa maar ook vanuit de Verenigde Staten omdat ze onze kennisinfrastructuur beter vonden dan in eigen land.”

Kennis breed verspreiden
Diverse wetenschappers spraken in Zwolle hun zorgen uit over de toekomst van wetenschappelijk onderzoek van de GGZ, nu het onderzoeksprogramma na 10 jaar is afgelopen. “We mogen trots zijn op wat is bereikt maar het is wel zaak dat de samenwerking tussen het onderzoeksveld en de GGZ-instellingen verder wordt uitgebouwd”, zei Harry Rooijmans, voorzitter van de programmacommissie van GeestKracht. “Daar is wel extra geld voor nodig.”

Ziekteverzuim en schooluitval voorkomen
Voor de financiën moet verder gekeken worden dan alleen naar het ministerie van Volksgezondheid en Welzijn gaf Pauline Meurs, voorzitter van ZonMw, aan. “We willen andere ministeries als Justitie en Onderwijs, het bedrijfsleven en koepelorganisaties ervan overtuigen dat ook in hun sectoren meer kennis en begrip van psychiatrische problemen belangrijk is. Door psychiatrische problemen
te voorkomen of snel te verhelpen is er minder ziekteverzuim van werknemers of schooluitval van leerlingen. Ook in gevangenissen is meer kennis van psychiatrische problematiek nodig. Iedereen heeft baat bij een betere GGZ.”

Plaats een reactie