Oproep aan hartpatiënten in risicogebieden Q-koorts: laat u enten!

Hartpatiënten Nederland roept hartpatiënten in gebieden die getroffen zijn door de Q-koorts-bacterie dringend op zich op deze ziekte te laten controleren. Met name de chronische Q-koorts kan ernstige gevolgen voor hartpatiënten hebben. Heeft u nog geen Q-koorts gehad dan is vaccinatie tegen de q-koorts-bacterie ten zeerste aan te bevelen!

Verder vindt Hartpatiënten Nederland dat ook schapen- en geitenhouders in risicogebieden de kans moeten krijgen zich tegen de Q-koorts-bacterie te laten enten. Hetzelfde geldt voor bewoners van risicogebieden. Ook zij zouden de mogelijkheid moeten krijgen zich te laten vaccineren. Vooraf moeten mensen zich eerst laten testen op de aanwezigheid van antilichamen.

Hartpatiënten Nederland reageert daarmee op een schrijven van het RIVM aan de huisartsen. Daarin laat de minister de huisartsen weten dat patiënten met zeer specifieke hart- en vaatziekten met het Australische vaccin Q-VAXTM gevaccineerd kunnen worden. Doel van deze vaccinatie is om bij hen het risico op een ernstig verlopende of chronische infectie te beperken. De Gezondheidsraad ziet geen aanleiding voor grootschalige vaccinatie van andere groepen mensen tegen Q- koorts. De minister heeft het advies van de Gezondheidsraad overgenomen en het RIVM gevraagd hiervoor een plan van aanpak uit te werken.

Hartpatiënten Nederland maakt zich zorgen over mensen voor wie de kans op aanraking met de bacterie groot is (geweest), zoals geiten- en schapenhouders en bewoners in besmette gebieden. Onze organisatie vindt dat ook deze mensen tot de risicogroepen behoren en dus uitgenodigd moeten worden zich te laten enten.

Voor hartpatiënten van levensbelang
We kunnen niet genoeg benadrukken hoe belangrijk enting is als u hartpatiënt bent en in een van de risicogebieden woont. Na de uitbraak was er bij veel mensen sprake van acute q-koorts. Nu gaat het om chronische q-koorts, die ook kan ontstaan bij mensen die eerder geen acute q-koorts hadden.

Chronische Q-koorts kan zich volgens het Atrium Medisch Centrum in Heerlen manifesteren tot 10 jaar na de acute infectie. ,,De bacterie nestelt zich graag in vaatwanden en kan ook op een hartklep of een vaatprothese gaan zitten. Er ontstaat een infectie die langzaam in ernst toeneemt’’, aldus de Heerlense interniste dr. Jacqueline Buijs in een persbericht van het Atrium ziekenhuis, dat inmiddels een q-koortspoli heeft geopend.

Gevaarlijk
Deze chronische q-koorts kan voor hartpatiënten en voor zwangere vrouwen zeer gevaarlijk zijn. In eerste instantie merken veel mensen niet dat ze besmet zijn met de bacterie. Ze zijn wat verkouden of voelen zich grieperig. Geen reden om naar de dokter te gaan, denken veel van hen ten onrechte, wanneer ze in risicogebieden wonen of daar geweest zijn.

Naderhand kunnen er dan toch klachten ontstaan. De klachten van chronische Q-koorts kunnen variëren van vage algemene moeheid tot hartfalen of een gebarsten aneurysma. Dat gebeurde eind vorig jaar bij een 74-jarige vrouw in het Atrium ziekenhuis in Heerlen. Zij overleed na vijf maanden ziekenhuisopname aan een gebarsten aneurysma. Zij had eerder geen acute Q-koorts gehad, maar was wel besmet geraakt met de bacterie. Waarschijnlijk heeft ze een lichte verkoudheid gehad, waar ze geen acht op geslagen heeft. Met fatale gevolgen.

Nederland heeft inmiddels drie Q-koorts-poli’s: in Den Bosch, Nijmegen en Heerlen. Ga bij twijfel naar zo’n poli en laat bloed prikken. Deze poli’s kunnen bloed testen op de aanwezigheid van de bacterie Coxiella Burnetii (C. Burnetii) die de q-koorts veroorzaakt. Woont u niet in het zuiden van Nederland, ga dan naar uw huisarts.

Ga bij twijfel in alle gevallen naar uw huisarts!

Toelichting:

Q-koorts
Q-koorts is een zoönose, een infectieziekte die kan worden overgedragen van dieren op mensen, veroorzaakt door de bacterie Coxiella burnetii (C. burnetii). Tot 2007 kwam Q-koorts bij mensen in Nederland slechts heel beperkt voor. Maar sinds 2007 zijn er in Nederland bijna 4.000 patiënten geregistreerd, waaronder een klein aantal sterfgevallen, blijkt uit cijfers van het RIVM.

Vaccin Q-VAXTM
In Australië is een vaccin tegen Q-koorts geregistreerd voor toepassing bij mensen, Q-VAXTM. In Nederland is dit vaccin niet geregistreerd, waardoor toediening alleen mag plaatsvinden onder bewustheidsverklaring. Dat stelt het RIVM.
Volgens onze adviseur Prof. Dr. Hans Bonnier zijn de bijwerkingen van dit middel gering, en komen slechts bij weinig mensen voor.

De vaccinatie vindt nu plaats voordat het nieuwe lammerseizoen begint. Dat wil zeggen vanaf vrijdag tot 1 maart. Heeft u eerder acute q-koorts gehad, dan mag u niet meer gevaccineerd worden. Datzelfde geldt voor zwangere vrouwen en kinderen jonger dan 15 jaar, en voor mensen die overgevoelig zijn voor bepaalde bestanddelen van het vaccin. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om het kippenei-eiwit. Wilt u weten of u eerder acute q-koorts heeft gehad, ga dan naar een q-koortspoli of naar uw huisarts voor bloedonderzoek. Met name de poli’s in Den Bosch, Nijmegen en Heerlen kunnen direct zien of er antilichamen in het bloed zitten die wijzen op eerdere q-koorts. Dan mag u niet gevaccineerd worden.

Plaats een reactie