Oprichting Wondplatform Nederland

Op donderdag 15 april vindt in Nijmegen de oprichtingsvergadering plaats van het Wondplatform Nederland. Doelstelling van het platform is behoud van wondzorg op een gegarandeerd kwaliteitsniveau. Kwalitatieve wondzorg moet bereikbaar zijn voor iedere verzekerde. Hierbij moet vrijheid van keuze voor professional en patiënt gegarandeerd zijn en samenwerking in de keten vooropstaan en ongehinderd mogelijk zijn.

Het Wondplatform Nederland is een belangrijk samenwerkingsverband waar alle expertise samenkomt om een actieve bijdrage te leveren aan kwaliteitsontwikkeling in die wondzorg. Tot die professionals behoren medisch specialisten, (wond)verpleegkundigen, verplegend en verzorgend personeel, huisartsen, apothekers en verpleeghuisartsen. Tezamen met patiëntengroepen en industrie leveren zij een relevante bijdrage aan verantwoorde en noodzakelijke wondzorg voor de patiënt. Ze werken mee aan de ontwikkeling van zorgstandaarden, het benoemen van criteria voor wondexpertisecentra, het verspreiden van kennis over best practices, het ontwikkelen van preventieprogramma’s en het stimuleren en initiëren van wetenschappelijk onderzoek.

Op basis hiervan ondersteunen zij op constructieve wijze zorgverzekeraars ondersteunen om bij hun zorginkoop prijs- én kwaliteitsargumenten te betrekken. Tevens dragen zij bij aan een overheidsbeleid dat recht doet aan de rol van de professional die voor iedere fase van de wondbehandeling een optimaal behandelplan wil aanbieden en aan een behandeling van de patiënt, die aansluit op diens individuele zorgvraag.

Plaats een reactie