Oprichting projectgroep ‘Kwaliteitsborging van medische apparatuur’

NEN start met de oprichting van de projectgroep ‘Kwaliteitsborging van medische apparatuur’. Iedere belanghebbende partij kan zich uiterlijk inschrijven tot 26 september 2010.

Onderzoek draagvlak
NEN heeft in de maanden juli/augustus de mogelijkheden voor het oprichten van een NTA projectgroep ‘Kwaliteitsborging van medische apparatuur’ onderzocht. Naast het versturen van een brief en de publicatie van een ‘Oproep voor deelname Nederlandse belanghebbenden’, is er ook de behoefte gepeild met een enquête.

Aan de enquête hebben 56 organisaties deelgenomen, waarvan 17 uit de profit sector en 39 uit de niet-profit sector. Van de respondenten heeft 71.4 % aangegeven voorstander te zijn van een NTA ‘ Kwaliteitsborging van medische apparatuur’ en 67,9% geeft de voorkeur aan zelfregulering boven opgelegde wetgeving van de overheid. Een aantal respondenten (26,8%) is van mening dat de overheid het initiatief moet nemen.

Op de vraag of organisaties bereid zijn om aan het project deel te nemen, antwoord 30,4% van de respondenten met een ‘ ja’. Van de overige respondenten, wil 39,3% misschien deelnemen en zegt 30,4% ‘nee’.

De resultaten van het onderzoek tonen aan dat er behoefte is aan de oprichting van een projectgroep ‘ Kwaliteitsborging van medische apparatuur’. Het volledige rapport van het onderzoek wordt binnenkort aangeboden via de website.

Doel
Doelstelling van het project is om te komen tot een multidisciplinair afsprakendocument (NTA), dat breed wordt gedragen door alle betrokken/belanghebbende partijen. Alle belanghebbende partijen in de keten, van inkoop tot afschrijving van medische apparatuur, worden met elkaar in contact gebracht. Bestaande initiatieven worden met elkaar verbonden en op elkaar afgestemd. Bij het opstellen van het document wordt, naast bestaande initiatieven, ook rekening gehouden met wet- en regelgeving en er wordt aangesloten bij de NTA 8009 ‘Veiligheidsmanagementsysteem voor ziekenhuizen en instellingen die ziekenhuiszorg verlenen’ (NTA VMS).

Deelname
De startvergadering van de NEN – projectgroep ‘Kwaliteitsborging van medische apparatuur’ is op donderdag 7 oktober bij NEN in Delft. De startvergadering is voor partijen die het aanmeldingsformulier invullen en sturen naar NEN Medische Technologie.

Meer infomatie: drs. Saliha Lalout, telefoon (015) 2 690 431, e-mail: saliha.lalout@nen.nl

Plaats een reactie